EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Upevnění ve víře

Život a dílo Ellen Whiteové


Rejstřík - na začátek na začátek

Upevnění ve víře

V listopadu 1846 jsem byla se svým mužem na shromáždění v Topshamu, Maine, na němž byl i bratr Josef Bates. Tehdy ještě úplně nevěřil, že má vidění jsou od Boha. Ono shromáždění bylo velice zajímavé. Na mně spočinul Duch Boží. Bylo mi dáno vidění o slávě Boží a poprvé jsem viděla jiné světy. Když vidění skončilo, vyprávěla jsem, co jsem viděla. Bratr Bates se mě ptal, zda jsem studovala hvězdářství. Řekla jsem mu, že si nemohu vzpomenout, že bych někdy četla nějakou knihu o hvězdářství. Potom řekl: "Toto je od Pána." Jeho obličej zazářil nebeským světlem a napomínal shromážděné mocnými slovy.

O svém stanovisku k viděním bratr Bates prohlásil: "Ačkoliv jsem v nich neviděl nic, co by bylo proti Písmu, byl jsem znepokojen i v rozpacích a delší dobu jsem věřil, že to není nic jiného než výsledek jejího stále zeslabeného tělesného stavu.

Proto jsem v době, kdy byla prosta vzrušení (mimo shromáždění) tu a tam jí i jejím doprovázejícím přátelům kladl křížové otázky, zvláště její starší setře, abych se, pokud možno, dopídil pravdy. Při všech návštěvách v New Bedfordu a Fairhavenu jsem ji viděl několikrát ve vidění a též v Topshamu, Maine. Mnozí z těch, kteří byli přítomni těmto vzrušujícím výjevům ví velmi dobře, s jakým zájmem jsem poslouchal každé slovo a pozoroval každý pohyb, abych objevil klamání nebo spiritismus. A děkuji Bohu za příležitost, kterou jsem měl s jinými, vidět tyto věci. Nyní mohu s důvěrou mluvit za sebe. Věřím, že je to působení Boží a že je dáno proto, aby byl potěšen a posílen rozptýlený a rozervaný Boží lid po skončení našeho díla v říjnu 1844."

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy