EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Část III. Oživení a reformace - Úvod

Vybraná poselství - Svazek první


Rejstřík - na začátek na začátek

Část III. Oživení a reformace - Úvod

Jedno z vynikajících provolání Ellen G. Whiteové ohledně oživení a reformace bylo uveřejněno 22. 3. 1887 v Review and Herald, pod titulem „Potřeba církve". Tento článek byl vytažen z materiálů, sestavených starším A.G.Danielsem, nazvaných „Kristus naše spravedlnost". V počátečních výtiscích (1926 a 1937) se tento článek také objevil jako celek v dodatku. Z technických důvodů nebyl v pozdějších výtiscích (1941 a dále) tento článek, z něhož byly čerpány výňatky pro text samotné knihy, zahrnut v dodatku. Velká touha po tom článku jako celku se nyní naplňuje v části této knihy.

Duchovní boj, který následuje bezprostředně po oživení, a který zuří mezi silami spravedlnosti a silami zla pro duše těch, kteří přišli k novému poznání, je živě zobrazen v tomto díle. O této životní otázce pojednává E.G.Whiteová tím, že popisuje oživení v Battle Creek College a události, jež následovaly v dalších měsících.Prvky tohoto boje se projevují v každém úsilí církve po oživení

Tento díl, který odpovídá posluchačům na mnohé případy oživení, ve kterých se E.G.Whiteová osobně podílela, končí podáním zkušeností. Ty pomohou ukázat, jak vnesla do své práce naučení pro získávání duší a jak vytyčila své rady evangelizačním pracovníkům. Mnohé z těchto poznatků byly sestrou Whiteovou zachyceny v jejím deníku ve formě zápisků. Tato slova zobrazují výzvy, jež byly odpovědí na veřejné požadavky, které povstaly v počátečních letech v Battle Creeku a které byly zaneseny do Evropy, Austrálie a opět do Spojených Států. Zde najdeme částečné opakování úvah, ale dostatek zájmu o každý článek je pro čtenáře důkazem hodnoty.

- VYDAVATELÉ

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy