EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Část II. - Křesťanské zkušenosti

Vybraná poselství - Svazek první


Rejstřík - na začátek na začátek

Část II. - Křesťanské zkušenosti

Úvod

Asi 15 let po smrti sestry Whiteové byly svazky jejich nepublikovaných spisů - nalézající se v kanceláři Elmshaven v Kalifornii - pojaty do indexu plus některé materiály, vytažené z dopisů a rukopisů. Tyto letáky obsahovaly různá zajímavá témata, která měla zvláštní význam pro pracovníky Adventistů sedmého dne. Byly to „Křesťanské zkušenosti", „Metody práce", „Výchova", „Církev", a pod. Tyto byly nejdříve publikovány pod názvem „Elmshaven Leaflets". Ale později byly vydány pod názvem „Note book Leaflets". Tato série se rozrostla celkem do dvaačtyřiceti témat, spojených v jeden celek.

V letech jež následovala po publikaci „Notebook Leaflets", byla zveřejněna jiná díla E.G.Whiteové, jako „Lékařská služba", „Evangelizace", „Vedení dětí", „Dobročinná služba", „Adventistický domov"; tato se velice podobala rukopisným zdrojům, z nichž byly tyto letáky původně vybrány a které poskytly mnoho materiálu anebo podobných referátů, jež úzce souvisely s nimi, ve stálé knižní formě. To podstatně snížilo poptávku i poslání „Notebook Leaflets".

Některé z letáků, ač byly podstatou i charakterem různé, jež se vztahovaly ke křesťanským zkušenostem, jakož i jiné náměty, nebyly dosud v knihách E.G.Whiteové, které vyšly po její smrti, uspořádány ani opakovány. Tyto se nyní nalézají ve „Vybraných poselstvích. Obsáhlé shrnutí materiálů z „Notebook Leaflets" se nyní nalézá v této části, která se zabývá křesťanskými zkušenostmi.

- Vydavatelé.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy