EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Přímá závislost na Bohu

Svědectví pro kazatele


Rejstřík - na začátek na začátek

Přímá závislost na Bohu

19. 2. 1895

Není v plánu Božím, aby si kterýkoliv člověk, nebo kterákoliv třída lidí osobovala právo na svědomí svých bratří, nebo aby si jejich časná ruka dovolila blahosklonně opravoat vyslané služebníky Páně a tak ohrožovala jistotu dědictví Páně i své vlastní a zdržovala dílo Boží. Bůh se neomezuje na jednoho člověka, nebo na skupinu lidí, aby skrze ně dokonal dílo své. Ale On praví o všech: „Boží jsme zajisté pomocníci”. 1.Kor. 3,9. To znamená, že každá věřící duše by měla mít podíl na jeho svatém díle a akždý jednotlivý věřící v Ježíše Krista má zjevoat světu symbol Kristovy postačitelnosti, má předstaovat své církvi vyšší zákony budoucího nesmrtelného světa a v poslušnosti k příkazům nebeským jež nemají sobě rovných, má zjevovat hloubku poznání a moudrosti, nezávislou na lidských vynálezech.

Pánu musí být věřeno a slouženo jako velkému „Já JSEM” a musíme bezpodmínečně důvěřovat. Nepřipusť to, aby lidé předpisovali zákony na místě Zákona Božího. Nevychov ávejte nikdy člověka, aby vzhlížel k člověku, aby skládal důvěru v lidí, neboť lidská moudrost není dostačující, aby rozhodovala o právu zařazení do díla Božího. Když Bůh ukládá práci jednotlivcům, nemají lidé jeho příkaz odmítat. Bohu nesmí být bráněno lidským vměšováním v provádění Jeho plánů, až se tak opětovně děje.

Má-li se církev na zemi podobat chrámu nechť je vybudována dle nebeského vzooru a nikoli podle lidského ducha. Vynálezy člověka často pracují proti provádění plánů Božích. Zlatá míra nebyla vložena do rukou některého smrtelníka, nebo některé třídy lidí, nechť je jejich postavení, nebo povolání jakékoliv, ale je učiněna rukou a je v rukou nebeského Stavitele. Nebudou-li se lidé nepovolaně vměšovat do plánů Božích a nechají ho pracovat na mysli a charakterech, budujíce je dle Jeho plánů, bude dokonáno dílo, které obstojí v nejpřísnějších zkouškách.

Pro další studium: 6T 247-248, 7T 39, 152, 194-196, GW 8O.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy