EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Část 1. BOHULIBÁ SLUŽBA

Svědectví pro církev - svazek sedmý


Rejstřík - na začátek na začátek

Část 1. BOHULIBÁ SLUŽBA

7T 9 "A nepřipodobňujte se světu tomuto, ale proměňtež se obnovením mysli své, tak abyste zkusili, jaká by byla vůle Boží dobrá, libá a dokonalá." Řím. 12, 2.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy