EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Zahajování soboty

Svědectví pro církev - svazek první


Rejstřík - na začátek na začátek

Zahajování soboty

Viděla jsem, že tomu je skutečně tak: "Od večera do večera budeš světit sobotu." Anděl praví: "Vezmi si Slovo Boží, čti je, chápej je a nemůžeš bloudit. Čti pečlivě a najdeš tam, co je večer a kdy to je." Tázala jsem se anděla, zda hněv Boží spočívá na Jeho lidu, protože zahajuje sobotu tak jak činil dosud. Bylo mi poukázáno zpět, ke vzniku soboty a sledovala jsem lid Boží až do této doby, ale neviděla jsem, že by to Pán nesl nelibě, nebo že by byl na něj pohněván. Tázala jsem se, proč tomu tak je, že v tomto posledním čase musíme měnit dobu zahájení soboty. Anděl pravil: "Porozumíš tomu, ne však ještě teď, ještě ne." Anděl pravil: "Vzejde-li světlo a je-li toto světlo přehlíženo nebo zavrženo, tehdy přijde zatracení a hněv Boží, ale než světlo vzešlo, není hříchů, poněvadž není světla k zavrhnutí. Viděla jsem, že někteří se domnívají, že Pán ukázal, že sobota se počíná v šest hodin, kdežto já jsem viděla, že počíná večer. Z toho bylo vyvozeno, že večer je v šest hodin. Viděla jsem, že se služebníci Boží musí sjednotit, semknout.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy