EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Šíření publikací

Svědectví pro církev - svazek první


Rejstřík - na začátek na začátek

Šíření publikací

Bylo mně ukázáno, že nekonáme svoji povinnost v bezplatném šíření malých publikací. Existuje mnoho upřímných duší, které by mohly být jedině tímto prostředkem přivedeny k přijetí pravdy. Kdyby bylo na každém sešitku těchto drobných traktátů oznámení našich publikací a místo, kde je jich možno obdržet, 1T 552 rozšířilo by to oběh větších publikací a časopisů "Review", "Instruktoru" a "Reformeru".

Tato malá pojednání o čtyřech, osmi až šestnácti stránkách mohla by být pořízena za babku z fondu, založeného z darů těch, jímž leží Boží věc na srdci. Když píšete některému svému příteli, můžete přiložit jeden nebo i více, aniž by se vám zvýšilo poštovné. Když se setkáváte s lidmi v autobusech, na lodích a kdekoli jinde, když se vám zdá, že mají uši k slyšení, můžete jim dát takový traktát. Tato pojednání by neměla v přítomném čase být rozhazována bez ladu a skladu jako podzimní listí, ale měla by být s rozumem a zdarma dávána těm, o nichž byste se mohli domnívat, že je ocení. Takto budou naše publikace a Vydavatelská společnost tak známe, že to přinese mnoho dobrého.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy