EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Časopis Zdravotní reformátor

Svědectví pro církev - svazek první


Rejstřík - na začátek na začátek

Časopis Zdravotní reformátor

Lidé hynou pro nedostatek znalostí. Apoštol praví: "Připojte k vaší víře ctnost a k ctnosti znalost." Když jsme již získali víru v evangelium, je naší první prací snažení, abychom připojili k ctnosti čisté zásady a tím způsobem očistili mysl i srdce pro přijetí pravé známosti. Nemoci téměř každého druhu sužují lid, ale přesto se zdá, že jsou ochotni setrvávat v nevědomosti a v neznalosti prostředků úlevy a cesty, která by jim pomohla vyhnout se nemoci.

Ve zřízení ústavu bylo Božím přáním, aby známost nebyla pouze sdílena poměrně několika málo jedincům, kteří by jej navštěvovali, ale aby mnoho jich bylo poučeno o domácí léčbě. "Zdravotní reformátor" je prostředek, jímž mají paprsky světla zářit na lid. Měl by být nejlepším zdravotnickým časopisem v naší zemi. Musí být přizpůsoben potřebám prostého lidu, hotov odpovídat všechny otázky a jasně vysvětlit první zásady životního zákona, jak jich být poslušni a zachovávat si zdraví. 1T 553 Velkým cílem, který je dlužno mít na zřeteli v publikaci takového časopisu mělo by být dobro trpícího Božího lidu. Nižší třída lidí, zvláště ti příliš chudí, kteří nemohou navštívit Ústav, musí být dosaženi a poučeni "Zdravotním reformátorem."

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy