EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Výjevy nadpřirozené povahy

Maranatha - Pán přichází


Rejstřík - na začátek na začátek

Výjevy nadpřirozené povahy

„A země třesení veliká budou po místech, a hladové, a morové, hrůzy i zázrakové s nebe velicí.“ (Luk 21,11)

Jak se blížíme konci času, budou stále větší a větší zevní projevy pohanské moci. Pohanská božstva budou projevovat svou povážlivou moc a budou se sama ukazovat městům tohoto světa. A tento obraz se již začal projevovat. (TM 117,118)

Spasitelovo proroctví, že Jeruzalém bude navštíven soudy, má mít další naplnění, kterého ono hrozné zpustošení bylo jenom slabým stínem. Ve zkáze vyvoleného města můžeme spatřovat záhubu světa, který odmítá Boží milosrdenství a pošlapává Jeho Zákon. (GC 36)

Objevily se divy a zázraky, zvěstující pohromu a zkázu. Uprostřed noci zářilo nad chrámem a oltářem neobvyklé světlo. Při západu slunce byly na oblacích zobrazeny válečné vozy a válečníci shromažďující se k bitvě. (GC 29)

Minulý pátek ráno (24. srpna 1906) před probuzením jsem uviděla strhující scénu. Zdálo se mi, že jsem se probudila ze spánku, ale nebylo to u mně doma. Z okna jsem viděla strašný požár. Velké ohnivé koule dopadaly na domy, a z těchto koulí odletovaly ohnivé šípy na všechny strany. Ohně, které byly takto zapáleny, nebylo možné uhasit, a mnohá místa tak byla zničena. Hrůza lidí byla nepopsatelná. (Ev 29)

Výjevy nadpřirozené povahy se brzy objeví na nebesích, ve znamení moci démonů činících zázraky. Duchové ďábelští budou chodit mezi krále zemské a všeho okršlku světa, aby je utvrdili v klamu a přinutili je spojit se se satanem v jeho posledním boji proti vládě nebes. Těmito nástroji budou vládci i poddaní jednostejně svedeni. Povstanou lidé vydávající se za samého Krista a budou si činit nárok na titul a uctívání, jež náleží Vykupiteli světa. Budou konat úžasné divy uzdravování a budou tvrdit, že se jim dostalo zjevení z nebe, která budou v rozporu se svědectvím Písma. (GC 624)

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy