EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Škola budoucnosti

Maranatha - Pán přichází


Rejstřík - na začátek na začátek

Škola budoucnosti

„Aj, stánek Boží s lidmi, a bydlitiť bude s nimi.“ (Zj 21,3)

Mezi školou zřízenou na počátku v Edenu a školou budoucnosti leží celé rozpětí dějin tohoto světa - dějin lidského přestoupení a utrpení, božské oběti a vítězství nad smrtí a hříchem. Ne všechny podmínky oné první školy v Edenu se budou nacházet ve škole budoucího života. Žádný strom poznání dobrého a zlého tam nebude skýtat příležitost k pokušení. Nebude tam žádného pokušitele ani žádné možnosti zla. Každá povaha odolala ve zkoušce zla a nikdo již není náchylný poddat se jeho moci. … Člověk navrácený do Boží přítomnosti bude jím opět vyučován tak, jako na počátku. (Ed 301,302)

Naše životní dílo zde je přípravou pro věčný život. Výchova, která započala zde, nebude v tomto životě dokončena. Bude postupovat vpřed po celou věčnost - bude se stále rozvíjet a nikdy neskončí. (MH 466)

Každá správná zásada, každá pravda, naučená v pozemské škole, nás posune vpřed právě tak, jako ve škole nebeské. Tak jako Kristus chodil a hovořil se svými učedníky během svého veřejného působení na této zemi, tak nás bude učit i v nebeské škole, vodě nás podél potoka vod živých a zjevuje nám pravdy, které v tomto životě musí zůstat skrytým tajemstvím pro omezené schopnosti lidské mysli, hříchem tak zkažené. (CT 208,209)

Vše bude objasněno - dějiny počátku hříchu, dějiny smrtelné lži v jejím podvodném působení; dějiny pravdy, která … se střetla s bludem a přemohla ho. Opona, která visí mezi světem viditelným a neviditelným, bude odhrnuta a budou odhaleny úžasné věci. (Ed 304)

Každá schopnost se bude rozvíjet, všeliké chápání poroste. Nabývání znalostí neunaví mysl ani nevyčerpá síly. Tam se budou moci provést nejvelkolepější činy, bude se moci dosáhnout nejvznešenějších cílů, uskutečnit nejvyšší tužby. A stále budou vyvstávat nové výšiny ke zdolávání, nové divy k obdivování, nové pravdy k pochopení, nové cíle, jež budou vyžadovat síly mysli, duše a těla. (GC 677)

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy