EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Rozbouřená země

Maranatha - Pán přichází


Rejstřík - na začátek na začátek

Rozbouřená země

„I pohleděl jsem, když otevřel pečeť šestou, a aj, země třesení veliké stalo se.“ (Zj 6,12).

Proroctví nejen předpovídá způsob a účel Kristova příchodu, nýbrž uvádí i znamení, podle nichž lidé mají poznat, kdy je tento příchod nablízku. … Jan, pisatel Zjevení, popisuje první ze znamení, která předcházejí Kristovu druhému příchodu, takto: „Země třesení veliké stalo se, a slunce zčernalo, jako pytel žíněný, a měsíc všecken byl jako krev.“ (Zj 6, 12). …

Tato znamení se objevila před začátkem devatenáctého století. V roce 1755 se toto proroctví naplnilo tím, že nastalo nejstrašnější zemětřesení, jaké kdy bylo zaznamenáno. Ačkoli je všeobecně známo jako zemětřesení lisabonské, zasáhlo z větší části Evropu, Afriku i Ameriku. Toto zemětřesení pocítili v Grónsku, v Západní Indii, na ostrově Madeira, v Norsku a Švédsku, Velké Británii a v Irsku. Zasáhlo plochu ne menší než deset miliónů čtverečních kilometrů. V Africe by1 otřes téměř tak silný jako v Evropě. Byla zničena velká část Alžíru. V blízkosti Maroka byla pohlcena vesnice s osmi nebo deseti tisíci obyvateli. Obrovská vlna se přehnala přes pobřeží Španělska a Afriky, zaplavujíc města a působíc hroznou zkázu.

S největší prudkostí se zemětřesení projevilo ve Španělsku a Portugalsku. V Kádizu prý byla přílivová vlna vysoká téměř dvacet metrů. Hory, „některé z největších v Portugalsku, se prudce zachvěly, jakoby od svých úplných základů.“… - Sir Charles Lyell, Principles of Geology (Zásady geologie), str. 495. … „K zemětřesení došlo ve svátek, kdy kostely a kláštery byly plné lidí, z nichž jen málokteří unikli.“ - Encyklopedia Americana, heslo „Lisabon“ (vydání z r.1831). … Odhaduje se, že onoho osudného dne přišlo o život devadesát tisíc lidí. (GC 304,305).

Jak často slýcháme o zemětřeseních a tornádech, o zkázách způsobených požáry a záplavami, při nichž dochází k velkým ztrátám na životech i majetku! Tyto pohromy jsou zdánlivě nevypočitatelným propuknutím neuspořádaných, neřízených přírodních sil, které jsou zcela mimo lidskou kontrolu. Ale ve všem tom můžeme spatřovat záměr Boží. Pohromy patří k prostředkům, jimiž se Bůh snaží vyburcovat muže a ženy, aby si uvědomili nebezpečí, jež jim hrozí. (PK 277).

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy