EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Poslední varování třetího anděla

Maranatha - Pán přichází


Rejstřík - na začátek na začátek

Poslední varování třetího anděla

„Potom pak viděl jsem anděla sstupujícího s nebe, majícího moc velikou, a země osvícena byla od slávy jeho.“ (Zj 18,1)

Anděl, který se spojí s hlásáním poselství třetího anděla, má osvítit celou zemi svou slávou. Předpovídá se tu dílo neobyčejně mocné, které se rozšíří po celém světě. Adventní hnutí z let 1840 až 1844 bylo slavným projevem moci Boží; první andělské poselství bylo zaneseno do všech misijních stanic na světě a v některých zemích došlo k největšímu náboženskému hnutí, jaké kdy bylo od reformace šestnáctého století zaznamenáno. Avšak ještě daleko větší bude hnutí, které vznikne při posledním varování třetího anděla. …

Velké dílo evangelia neskončí menším projevem moci Boží, než jakým se vyznačoval jeho začátek. Proroctví, která se splnila při vylití raného deště na počátku křesťanských dějin, se znovu splní v pozdním dešti na konci křesťanských dějin. …

Služebníci Boží s osvětlenou tváří zářící svatým nadšením budou spěchat z místa na místo, aby všude ohlásili poselství z nebes. Tisíce hlasů bude šířit výstrahu po celé zemi. Budou se dít zázraky, nemocní budou uzdravováni a znamení a divy budou provázet věřící. Také satan bude působit klamnými divy; dokonce způsobí, že oheň bude sestupovat s nebe na zem před obličejem lidským. (Zj 13:13) Tak budou obyvatelé země přivedeni k rozhodnutí. …

Tiskoviny šířené misijními pracovníky zapůsobily svým vlivem. Přesto mnohým, na které měly vliv, bylo zabráněno, aby plně porozuměli pravdě nebo ji mohli být poslušni. Nyní všude pronikají paprsky světla, pravdu lze vidět v její čistotě a upřímné dítky Boží lámou pouta, která je svazovala. Rodinné a církevní vztahy nemají moci, aby je nyní zadržely. Pravda má větší cenu než všechno ostatní. Navzdory silám, které se spojí proti pravdě, postaví se velké množství lidí na stranu Páně. (GC 611,612)

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy