EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Okolní poměry a zločinnost

Maranatha - Pán přichází


Rejstřík - na začátek na začátek

Okolní poměry a zločinnost

„Nepředstavímť sobě před oči věci nešlechetné; skutek uchylujících se v nenávisti mám, nepřichytíť se mne. Srdce převrácené odstoupí ode mne, zlého člověka nebudu oblibovati.“ (Žalm 101,3.4 - KJB).

Je důvod k hluboké péči z vaší strany o vaše děti, které se střetávají s pokušeními na každém kroku. Je pro ně nemožné, aby se vyhnuly styku se špatnými druhy. … Uvidí věci, uslyší zvuky a budou vystaveni vlivům, které jsou demoralizující a které, pokud děti nebudou pečlivě střeženy, nepostřehnutelně, ale s jistotou zkazí srdce a znetvoří povahu. ...

Někteří otcové a matky jsou tak lhostejní, tak bezstarostní, že si myslí, že nezáleží na tom, zda jejich děti chodí do církevní školy nebo veřejné. „Jsme ve světě,“ říkají, „a nemůžeme z něho vyjít.“ Ale rodiče, my se můžeme světu na míle vzdálit, jestliže pro to rozhodneme. Můžeme se vyhnout pohledu na mnohá zla, která se v těchto posledních dnech tak rychle množí. …

Bystrému duchu dětí a mládeže jsou výjevy představené v neskutečných výjevech budoucnosti skutečností. Když jsou předpovídány převraty a jsou vykreslována všelijaká dění, která strhávají zábrany zákona a sebeovládání, mnohé zachvacuje duch tohoto líčení. Jsou vedeny k páchání zločinů ještě horších, pokud je to vůbec možné, než líčí tito senzacemilovní pisatelé. Skrze takové vlivy, jako jsou tyto, se společnost demoralizuje. Všude je rozséváno símě bezzákonnosti. Není divu, že výsledkem toho je žeň zločinu. …

Řekněte rozhodně: „Nestrávím vzácné chvíle četbou toho, co mi nebude ku prospěchu, a co mě jen učiní neschopným, abych byl užitečný druhým. Zasvětím svůj čas a své myšlenky k získání způsobilosti do služby Bohu. Zavřu oči před lehkovážnými a hříšnými věcmi. Mé uši náleží Pánu, a proto nebudu naslouchat svůdnému namlouvání nepřítele. Můj hlas nebude v žádném případě podléhat vůli, která není pod vlivem Ducha Božího. Mé tělo je chrámem Ducha svatého a veškerou sílu své bytosti zasvětím ušlechtilým cílům. (AH 406-409).

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy