EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Neočekávaná odměna

Maranatha - Pán přichází


Rejstřík - na začátek na začátek

Neočekávaná odměna

„Každý, kdo vykoná něco dobrého, vezme za to odměnu od Pána.“ (Efez 6,8; Ns)

V tomto životě se často zdá, že naše dílo pro Pána nenese téměř žádné ovoce. Naše úsilí konat dobro může být opravdové a vytrvalé, a přesto nám možná není dáno, abychom byli svědky jeho výsledků. Může se nám zdát, že úsilí bylo k ničemu. Spasitel nás však ujišťuje, že naše dílo je zaznamenáno v nebesích , a že odměna nás nemine. (6T 305)

Chudá vdova, která uvrhla své dva šarty do pokladnice Páně, si ani neuvědomila, co učinila. Její příklad sebeoběti působí a nachází odezvu v srdcích tisíců v každé zemi a v každé době. Přináší do pokladnice Páně dary od vysoko i nízko postavených, bohatých i chudých. Pomáhá podporovat misie, zřizovat nemocnice, sytit hladové, odívat nahé, uzdravovat nemocné a kázat evangelium chudým. Zástupy lidí byly požehnány jejím nesobeckým činem. A výsledek celého tohoto působení jí bude dopřáno spatřit v den Hospodinův. Tak tomu bylo i s Mariiným převzácným darem Spasiteli. Kolik lidí bylo podníceno k láskyplné službě vzpomínkou na onu rozbitou alabastrovou nádobku! Jaká bude radost Marie, až toto vše uzří! (6T 310)

„Amen pravím vám,“ prohlásil Kristus, „kdežkoli bude kázáno toto evangelium po všem světě, takéť i to, což učinila tato, bude vypravováno na památku její.“ (Mar 14,9) Spasitel, pohlížeje do budoucnosti, mluvil o svém evangeliu s jistotou. Mělo být kázáno na celém světě. A dokud se evangelium bude šířit, bude Mariin dar vydávat svou vůni a srdce budou požehnána jejím nestrojeným činem. Království budou povstávat a zanikat; jména panovníků a dobyvatelů budou upadat v zapomenutí, avšak skutek této ženy bude zvěčněn na stránkách biblických dějin. A dokud bude trvat čas, bude ona rozbitá alabastrová nádoba vyprávět příběh o přehojné lásce Boží k padlému lidskému pokolení. (DA 563)

Každý podnět Ducha svatého, vedoucí lidi k dobrotě a k Bohu, je zaznamenán v nebeských knihách, a ve dni Božím bude každému, kdo vydal sebe za nástroj pro působení Ducha svatého, umožněno spatřit, co svým životem vykonal. (6T 310)

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy