EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Kristus bude naším Učitelem

Maranatha - Pán přichází


Rejstřík - na začátek na začátek

Kristus bude naším Učitelem

„Pozná lid můj jméno mé, …pozná, pravím, v ten den, že já tentýž, kterýž mluvím, aj, přítomen budu.“ (Iz 52,6)

Člověk, navrácený do Boží přítomnosti, bude Bohem opět vyučován tak, jako na počátku. (Ed 302)

Nemáme nejmenšího tušení, co nám pak bude odhaleno. Budeme kráčet s Kristem podél vod živých. Odhalí nám krásu a slávu přírody. Zjeví nám, čím je On pro nás a čím jsme my pro Něj. Pravdě, kterou pro omezené schopnosti nyní nemůžeme pochopit, porozumíme v budoucnosti. (CT 162)

V budoucím světě povede Kristus vykoupené podél řeky života a bude je učit nádherným lekcím pravdy. Odhalí jim tajemství přírody. Uvidí, že je to mistrovská ruka, jež udržuje svět na správném místě. Spatří zručnost projevenou velikým Umělcem při vybarvování polního kvítí a budou se učit o záměrech milosrdného Otce, který posílá každý paprsek světla, a se svatými anděly uznají v písních vděčných chval vše převyšující Boží lásku k nevděčnému světu. (MLT 361)

Tam se studentovi otevřou dějiny nekonečného rozsahu a nevýslovného bohatství. … Vše bude objasněno - dějiny počátku hříchu, dějiny smrtelné lži v jejím podvodném působení; dějiny pravdy, která, neuchylujíc se od své vlastní přímé linie, se střetla s bludem a přemohla ho. Opona, která visí mezi světem viditelným a neviditelným, bude odhrnuta a budou odhaleny úžasné věci. (Ed 304)

S nevýslovným potěšením budeme pronikat do radosti a moudrosti nepadlých bytostí. Budeme mít podíl na pokladech, které byly získány během věků strávených v rozjímání nad dílem Božích rukou. A léta věčnosti, jak se budou odvíjet, budou neustále přinášet ještě slavnější zjevení. „Daleko více nade všechno, co žádáme nebo co si můžeme pomyslet“ (Efez 3,20 - Ns), budou na věky věků udělovány dary Boží. (Ed 307)

Zde musíme dosáhnout takové výchovy, která nás uschopní žít s Bohem po nekonečné věky. Výchova, která začíná zde, bude v nebesích zdokonalována. My pouze přejdeme na vyšší úroveň. (MLT 361)

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy