EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Boží soudy na zemi

Maranatha - Pán přichází


Rejstřík - na začátek na začátek

Boží soudy na zemi

„Tak že zmrtvějí lidé pro strach a pro očekávání těch věcí, kteréž přijdou na všecken svět.“ (Luk 21,26)

Ach, kdyby lid Boží měl jen tušení o hrozícím nebezpečí zkázy tisíců měst, které téměř propadly modlářství! …

Nedávno mi byla představena strhující scéna. Viděla jsem obrovskou ohnivou kouli, která dopadla na krásné domy a v okamžení je zničila. Slyšela jsem někoho, jak říká: „Věděli jsme, že soudy Boží dopadnou na zemi, ale nevěděli jsme, že to bude tak brzy.“ Jiní říkali: „Vy jste to věděli? Proč jste nám to tedy neřekli? My jsme o tom nevěděli.“ Ze všech stran jsem slyšela podobná slova. …

Brzy vyvstanou vážné problémy mezi národy; problémy, které neustanou, dokud nepřijde Pán Ježíš. Jako nikdy předtím se musíme semknout dohromady a sloužit tomu, který na nebesích utvrdil svůj trůn a jehož království nade vším panuje. Bůh neopustil svůj lid, a naše síla spočívá v tom, že my neopouštíme Jeho.

Soudy Boží jsou na zemi. Boje a pověsti bojů, katastrofy způsobené požáry a záplavami hovoří jasně, že čas soužení, které má narůstat až do konce, je velmi blízko a ve dveřích. Nesmíme ztrácet čas. Svět je ovládán duchem války. Proroctví jedenácté kapitoly Daniele téměř dosáhla svého konečného naplnění. …

Minulý pátek ráno před probuzením jsem uviděla strhující scénu. Zdálo se mi, že jsem se probudila ze spánku, ale nebylo to u mně doma. Z okna jsem viděla strašný požár. Velké ohnivé koule dopadaly na domy, a z těchto koulí odletovaly ohnivé šípy na všechny strany. Ohně, které byly takto zapáleny, nebylo možné uhasit, a mnohá místa tak byla zničena. Hrůza lidí byla nepopsatelná. (WM 136,137)

S městy národů bude přísně naloženo, a přesto ještě nebudou navštívena plným Božím hněvem, protože některé duše se ještě musí oddělit od klamů nepřítele, budou činit pokání a obrátí se, zatímco většina si bude shromažďovat hněv ke dni hněvu. (podle Řím 2,5) (Ev 27)

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy