EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Růst ano - ale ne na jednom místě

Život na venkově


Rejstřík - na začátek na začátek

Růst ano - ale ne na jednom místě

Lidé jsou povzbuzováni k tomu, aby se soustředili v Battle Creeku. Dávají své desátky a vliv k tomu, aby vystavěli moderní Jeruzalém, který není dle Božího nařízení. Tímto dílem jsou jiná místa ochuzována o materiální možnosti, které jim náleží. Růst ano, rozšíření ano, ale ne na jednom místě. Vyjděte a zbudujte malá střediska vlivu tam, kde ještě nebylo učiněno nic, popřípadě téměř nic. Přestaňte se hromadit. Začněte vyzařovat paprsky spasitelného světla a rozlijte světlo do všech tmavých koutů země. - TM 254, 255 (1895)

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy