EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Předmluva

Život na venkově


Rejstřík - na začátek na začátek

Předmluva

Výhody života na venkově jsou v radách Ducha proroctví vytrvale zdůrazňovány. Bouřkové mraky, které se shromažďují na obloze světa, naznačují, že volání vyjděte z měst je stále na místě. Každému myslícímu adventistovi sedmého dne musí být jasné, že život ve městě s jeho přeplněností, lákadly a hromadícími se pracovními problémy neposkytuje bezpečné prostředí pro křesťanskou rodinu.

Po léta byly tisíce adventistů sedmého dne vedeny publikovanými radami svědectví při výběru svého domova a jeho okolí, jakož i ve svém vztahu k organizacím světa. Tato svědectví pojednávají právě o těchto životně důležitých bodech. Jak nám přibližující se krize světa naznačuje jemné tkanivo a vychytralost těchto nebezpečí i zuřivého boje, který se nachází před námi, zdá se, že je potřebné znovu zveřejnit tyto rady, aby zaujaly pozornost každého člena církve.

A vzhledem k době, ve které žijeme, je na místě nejen opakovat známější a již dříve publikované rady, ale tyto zprávy také současně zdůraznit podrobnějším poučením, vytištěným čas od času v časopisu Review and Herald nebo zapsaných v dopisech odpovědným pracovníkům na díle Božím. Takové jednání je v naprostém souladu s instrukcemi, které dala E. G. White svým důvěrníkům (správcům svých spisů), když jim kladla na srdce, aby zabezpečovali „výtisky kompilací z mých rukopisů," protože ony obsahují, jak sama řekla „instrukce, které mi dal Pán pro svůj lid." Rok sepsání či zveřejnění je uveden zároveň s označením, odkud citát pochází.

Nejvážnější výzvy, obsažené v této knížečce, volají po rozhodném činu a zároveň varují před neuváženým jednáním. Chtěli bychom obrátit zvláštní pozornost na varování, nalézající se v sedmé části nazvané „Vedeni Boží Prozřetelností". Účelem této publikace je, aby vyvolala odpovědné přesvědčení vedoucích církve, že přišel čas, aby se znovu začalo volat „VYJDĚTE Z MĚST!"

Důvěrníci spisů Ellen G. White.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy