EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Pospěšte si s přípravou

Život na venkově


Rejstřík - na začátek na začátek

Pospěšte si s přípravou

Je-li moc, daná mocným, jednotná s dobrem, je to proto, že tento vládce je pod vlivem Božích příkazů. Je-li moc spojena s převráceností, je sjednocena se satanskými silami a bude jednat ve prospěch zničení těch, kteří jsou Božím vlastnictvím.
Protestantský svět ustavil modlářskou sobotu tam, kde má být Sobota Boží, a kráčí tak ve stopách papežství. Z tohoto důvodu vidím pro Boží lid nezbytným, aby opustili města a odešli na odlehlá místa (odlehlého venkova), kde by mohli obdělávat půdu a vypěstovat si své vlastní pokrmy. Tak mohou vychovat své děti k jednoduchým a zdravým návykům. Vidím nutnost uspíšení všech věcí k přípravě na krizi. - Lt 90, 1897

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy