EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


ČÁST I. - Vyjděte z měst - Nebezpečí měst

Život na venkově


Rejstřík - na začátek na začátek

ČÁST I. - Vyjděte z měst - Nebezpečí měst

Jen nemnozí si uvědomují, jak důležité je vyhnout se, tak dalece jak je to jen možné, veškerému společenství, které je nepřátelské životu víry. A jen nemnozí při výběru svého životního okolí myslí především na svůj duchovní prospěch. Rodiče se svými rodinami proudí do měst a představují si, že si tam snadněji obstarají živobytí než na venkově. Děti, které nemají co dělat v mimoškolním čase, získávají pouliční výchovu. Od špatných kamarádů získávají zpustlé a neřestné zvyky. Rodiče toto vše vidí, ale vyžadovalo by to oběť, aby svou chybu napravili. A tak zůstávají tam, kde jsou, až nad jejich dětmi získá plnou vládu satan.

Lépe je obětovat každou světskou úvahu než uvést v nebezpečí vzácné duše, jež byly svěřeny do vaší péče. Budou na ně útočit pokušení, a ony se budou učit jim podléhat. Vaší povinností však je odetnout každý vliv, zbavit se každého zvyku a uvolnit z každého svazku, který vás drží zpět od toho nejsvobodnějšího, otevřeného a z hloubi srdce vycházejícího odevzdání sebe i své rodiny Bohu. Namísto přeplněného města hledejte nějaké osamělé místo, kde vaše děti budou, pokud je to jen možné, uchráněny od pokušení, a tam je vyučujte a cvičte k užitečnosti. Prorok Ezechiel vypočítává příčiny, které vedly k hříchu sodomských a jejich konečnému zničení; „Pýcha, sytost chleba a hojnost pokoje (zahálení). To ona majíc, i dcery její, ruky však chudého a nuzného neposilovala." Všichni, kteří mají vyváznout osudu, který postihl Sodomu, se musí vyhnout takovému způsobu života, který přivedl Boží soud na toto zvrhlé město. - 5T 232-3(1882)

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy