EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Bůh svému lidu pomůže

Život na venkově


Rejstřík - na začátek na začátek

Bůh svému lidu pomůže

Rodiče mohou zabezpečit malý domov na venkově s kouskem země k obdělávání. Zde mohou mít sady a pěstovat zeleninu a ovoce namísto pojídání masa, které je tak zničující pro životodárnou krev kolující v jejich žilách. Na takových místech nebudou děti vystaveny zničujícím vlivům městského života. Bůh pomůže svému lidu takové domy na venkově najít. -MM 310 (1902)

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy