EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Zvláštní snahy v Nové Anglii

Život a dílo Ellen Whiteové


Rejstřík - na začátek na začátek

Zvláštní snahy v Nové Anglii

„Dílo, jež máme vykonat, je podivuhodně velké dílo“, řekla v jiném kázání na konferenci. „Máme zachránit svět.“ V této souvislosti poukazovala na požehnání, jehož by se dostalo dílu Božímu silnými a jednotnými snahami o zvěstování poselství v Nové Anglii, kde bylo první a druhé andělské poselství kázáno s tak velkou mocí. „Musíme týmž městům přinést slávu třetího andělského poselství“, řekla. „Kdo z nás se pokusí rozšířit paprsky světla tam, kde v prvních dnech poselství byla tak ochotně přijata?“ (General conference bulletin, 1907, pp. 225,226)

V jedné ze svých výzev týkajících se díla, jež musí být vykonáno ve městech Nové Anglie a Atlantických států řekla:
„Co bylo vykonáno ve městech na východě, kde bylo adventní poselství zvěstováno nejdříve? Městům na východě se dostalo předností, ale kdo vzal na sebe břímě a vzchopil se k tomu, aby šel znovu do pole, jež bylo v prvních dnech poselství pokřtěno pravdou o brzkém příchodu Páně? Bylo mi dáno světlo o tom, že pravda půjde znovu do východních států, kde jsme nejdříve naše dílo začali a kde jsme učinili první zkušenosti. Musíme se všemožně snažit přinést poznání pravdy všem, kteří je chtějí slyšet. Všude v našich velkých městech má Bůh upřímné duše, které mají zájem o pravdu. Ve východních státech je k vykonání vážná práce. Opakuj poselství, opakuj poselství, byla slova, jež mi byla znovu a znovu opakována. Řekni mému lidu, aby opakoval poselství v místech, kde bylo nejdříve kázáno a kde sbor za sborem zaujal místo pro pravdu a moc Boží často provázela poselství pozoruhodným způsobem.“ (tamtéž str. 136)

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy