EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Vysvobozeni z nemoci

Život a dílo Ellen Whiteové


Rejstřík - na začátek na začátek

Vysvobozeni z nemoci

V zimě a na jaře jsem velmi trpěla nemocí srdce. Těžko se mi dýchalo, když jsem ležela. Mohla jsem spát jen v sedě. Na levém víčku jsem měla otok, který vypadal jako rakovina. Za rok se velmi zvětšil, bolelo mě to a špatně jsem viděla.

Do Rochesteru přišel slavný lékař, který dával rady zdarma. Rozhodla jsem se, že mu nechám oko prohlédnout. Myslel, že se otok změní v rakovinu. Když však sáhl na můj puls, řekl: "Jste velmi těžce nemocná a zemřete na mrtvici dříve, než se otok provalí. Máte nebezpečnou srdeční nemoc." To mě nepolekalo, protože jsem si byla vědoma, že klesnu do hrobu bez okamžité pomoci. Dvě jiné ženy, které si přišly pro radu, trpěly stejnou nemocí. Lékař řekl, že jsem ve větším nebezpečí než ony a že to nepotrvá ani tři týdny a ochrnu.

Asi za tři týdny jsem omdlela, klesla k zemi a asi 36 hodin byla v bezvědomí. Báli se, že nezůstanu naživu, ale na vyslyšení modliteb jsem opět přišla k sobě. O týden později jsem byla raněna mrtvicí na levé straně. Měla jsem pocit chladu a necitelnosti v hlavě a prudkou bolest na spáncích. Jazyk se mi zdál těžký a bez citu, nemohla jsem zřetelně mluvit. Celá levá strana byla ochrnutá.

Bratři a sestry se shromáždili, aby se za mě modlili. Dostalo se mi Božího požehnání a ujištění, že mě Bůh miluje, bolest však trvala a byla jsem každou hodinu slabší. Znovu se za mě bratři a sestry modlili. Byla jsem tak slabá, že jsem se nemohla modlit nahlas. Můj vzhled zdánlivě oslaboval víru těch, kteří byli kolem mě. Potom mi byla ukázána zaslíbení Boží tak, jak jsem je dosud neviděla. Zdálo se, že satan se snaží odtrhnout mě od muže a dětí a položit do hrobu. Na mysl mi přicházely takovéto otázky: Můžeš věřit jenom zaslíbení Božímu? Můžeš jít s vírou vpřed, ať vnější zdání vypadá jakkoliv? Víra znovu ožila. Pošeptala jsem svému muži: "Věřím, že se uzdravím." Odpověděl: "Chtěl jsem a mohl jsem tomu věřit." Onoho večera jsem šla odpočívat bez ulehčení, ale s pevnou důvěrou v zaslíbení Boží. Nemohla jsem spát, modlila jsem se tiše dál. Právě před úsvitem jsem usnula.

Při východu slunce jsem se probudila, úplně zbavena bolesti. Jaká změna! Zdálo se mi, že se mě dotkl anděl Boží, zatímco jsem spala. Tlak na srdci zmizel a já jsem byla tak šťastná! Byla jsem naplněna vděčností. Na mých rtech byla chvála Boží. Vzbudila jsem svého muže a vyprávěla mu, jaké podivuhodné dílo na mě Pán vykonal. Zpočátku to mohl sotva pochopit, když jsem však vstala, oblékla se a procházela se, chválil Boha se mnou. Nemocné oko mě vůbec nebolelo. V několika dnech zmizel otok a mé víčko bylo úplně zdravé. Dílo bylo dokonalé.

Potom jsem znovu navštívila lékaře. Sotva se dotkl mého pulsu, prohlásil: "Paní, ve vaší soustavě se stala úplná změna, ale obě ženy, které ke mě přišly pro radu, když jste tu byla posledně, jsou mrtvé." Když jsem odešla, řekl jednomu z mých přátel: "Její případ je nevysvětlitelný. Nerozumím tomu."

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy