EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Výhodné místo v Takoma Park, D. C.

Život a dílo Ellen Whiteové


Rejstřík - na začátek na začátek

Výhodné místo v Takoma Park, D. C.

Ve druhé polovině července roku 1903 se setkali vedoucí bratři z moha částí pole ve Washingtonu a ihned se dali do prohlížení vhodných usedlostí v části Columbijského okresu, jenž je položen mimo Washington. Každé ráno, dříve než vyšli, shromáždili se a modlili se vážně o božské vedení. Jejich modlitby byly pozoruhodně vyslyšeny. V Takoma Parku, v jednom z nejpřitažlivějších a nejzdravějších míst v blízkosti Washingtonu, byl nalezen 50 akrů velký pruh země, který se zdál, že odpovídá našim požadavkům. Svou polohou asi sto stop vysoko, bylo místo jen 7 mil vzdáleno od Kapitolu na hranicích Takoma Parku a užívalo předností pošty, plynového světla, vodovodu, kanalizace a ulic. Současně bylo odděleno hustými lesy, takže mělo výhody vzdáleného venkovského místa. Pozemek byl pokryt stovkou domácích stromů, na jedné jeho straně protékal pěkný potok, napájený živými prameny.

V dřívějších dobách byl tento pozemek vybrán jedním lékařem z Bostonu jako místo pro sanatorium a ona na něj vynaložil asi 60 tisíc dolarů. S velkým nákladem vyčistil území od křoví, kmenů a sutí, nebyl však schopný finančně provést plánovaný podnik a po jeho smrti přešel majetek do rukou pána, jenž měl hypotéku na 15.000 dolarů a nabízel jej nyní za 6000 dolarů.

Bratrům bylo jasné, že je nutné bez prodlení tento krásný majetek zajistit a tak umožnit založení sanatoria a školy v blízkosti plánovaného hlavního střediska církve. Přestože 50 akrů dlouhý pruh země v Takoma Parku se nacházel asi míli mimo okresní hranice, mohl výbor koupit dost půdy ležící v hranicích okresu, na němž by mohla být zřízena tiskárna nakladatelství Review and Herald. Sousedící stavební místa byla zakoupena pro správní budovu generální konference a pro modlitebnu i sborovou školu.

Tak se krok za krokem otevírala cesta pro brzké přeložení tiskárny a úřadu generální konference z Battle Creek do hlavního města země. Uplynulo jen několik týdnů, než se přestěhování uskutečnilo a bratři se usadili v dočasně pronajatých místech ve středu města, než byly zřízeny v Takoma Parku.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy