EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


V Greenville, Mich.

Život a dílo Ellen Whiteové


Rejstřík - na začátek na začátek

V Greenville, Mich.

29. ledna 1867 jsme opustili Wright a jeli do Greenville, vzdáleného 40 mil. Byl velmi chladný den a my jsme byli rádi, že jsme našli ochranu před chladem a bouří v domě bratra Maynarda. Členové této rodiny nás v domě srdečně uvítali. Zdrželi jsme se v této oblasti šest týdnů, pracovali se sbory v Greenville a Orleansu a bydleli v pohostinném domě bratra Maynarda.

Pán mi dal volnost v promluvách k bratrům. Při každé námaze jsem poznávala jeho udržující sílu. A když jsem byla přesvědčena, že mám svědectví pro bratry, které jim mohu zvěstovat ve spojení s prací mého muže, byla posílena má víra, že bude opět uzdraven, aby mohl přijatelně pracovat v díle Božím. Když šel vpřed s důvěrou v Boha a nedíval se na svou slabost, nabýval síly a jeho zdravotní stav se zlepšoval každou novou prací.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy