EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


V Coloradu

Život a dílo Ellen Whiteové


Rejstřík - na začátek na začátek

V Coloradu

Cestou z Denver do Wallings Mills, tichého sídla v horách, kde můj muž strávil letní měsíce, jsme se zastavili v Boulder City a podívali se s přáteli na náš stan, v němž bratr Cornell měl řadu shromáždění. Našli jsme tichý útulek v příjemném domově sestry Darttové. Stan byl půjčen na pořádání shromáždění o střídmosti a na zvláštní pozvání jsme hovořila k plnému stanu pozorných posluchačů..

V pondělí 8. srpna jsem se setkala se svým mužem a našla jsem ho v mnohem lepším zdravotním stavu, veselého a čistého, za což jsem se cítila Pánu zavázána.

Naše celá rodina, kromě syna Edsona, byla zde, v horách, pospolu. Můj muž a děti mysleli, že bych si mohla odpočinout, protože jsem byla velmi vyčerpaná. Pracovala jsem nepřetržitě od Oregonského stanového shromáždění, cítila jsem však nutnost navštívit východní stanové shromáždění, zvláště v Massachusetts.

Dostali jsme dopis od bratra Haskella, v němž nás oba naléhavě zval, abychom navštívili stanové shromáždění a kdyby můj muž nemohl, ať přijedu sama, bude-li to možné. Předčítala jsem dopis mému muži. Po chvíli mlčení řekl, že budu muset novoanglické stanové shromáždění navštívit.

Příští den jsme se s Edith Donaldovou připravily na cestu. Ve dvě hodiny ráno jsme odjely za měsíčního svitu k vlaku a v půl sedmé jsme nastoupily na cestu k Black Hawk. Cesta nebyla zrovna příjemná, bylo velké vedro.

Když jsme přijely do Battle Creek, dověděly jsme se, že máme mluvit v neděli večer ve velkém stanu, postaveném na pozemku koleje. Stan byl přeplněn a já jsem mluvila horlivě ke shromážděnému lidu.

Zdržela jsem se v Battle Creek jen krátce a zase jsem cestovala na východ, doprovázena sestrou Mary Smithovou Abbeyovou a bratrem Farasworthem.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy