EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


V Battle Creek

Život a dílo Ellen Whiteové


Rejstřík - na začátek na začátek

V Battle Creek

Generální konference byla od 2. do 14. října 1878 v Battle Creek. Přítomno bylo více než čtyřicet kazatelů. Všichni jsme se radovali, že jsme se setkali se staršími Andrewsem a Bourdeausem z Evropy a bratrem Loughboroughem z Kalifornie. Na tomto shromáždění byli zástupci z Evropy, Kalifornie, Texasu, Alabamy, Virginie, Dakoty, Colorada a všech severních států od Maine až po Nebrasku.

Těšila jsem se z toho, že se mohu v práci připojit ke svému muži. V průběhu shromáždění mi přibývalo sil.

V úterý, druhého týdne shromáždění se nás několik spojilo v modlitbě za jednu sestru, která trpěla sklíčeností. Když jsme se modlili, cítila jsem velké požehnání. Pán se zdál být velmi blízko. Byla jsem vytržena ve vidění o slávě Boží a bylo mi ukázáno mnoho věcí.

Byla to slavnostní shromáždění plná hlubokého zájmu. Více pracovníků v našem nakladatelství bylo probuzeno Duchem Božím a obráceno k pravdě a vydalo jasná svědectví. Nevěřící byli probuzeni a postavili se před korouhev knížete Immanuela. Toto shromáždění bylo rozhodným vítězstvím. Dříve než skončilo, bylo pokřtěno sto dvanáct duší.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy