EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Ubytování v Oswego

Život a dílo Ellen Whiteové


Rejstřík - na začátek na začátek

Ubytování v Oswego

V říjnu a listopadu, kdy jsme byli na cestách, časopis nevyšel. Můj muž však stále pociťoval břímě psát a tisknout. Najali jsme tedy v Oswego dům, vypůjčili si od bratrů nábytek a zahájili činnost. Tam můj muž psal, tiskl a kázal. Často musel bojovat s těmi, kteří předstírali, že jsou adventisty a učili bludy. Určovali přesnou dobu příchodu Páně a snažili se vzbuzovat předsudky proti nám i našemu učení. Bylo mi ukázáno, že ti, kteří byli zklamáni, poznají klam, do něhož upadli a budou přivedeni k hledání pravdy.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy