EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Spisy v mnoha jazycích

Život a dílo Ellen Whiteové


Rejstřík - na začátek na začátek

Spisy v mnoha jazycích

Bylo mi ukázáno, že naše spisy mají být tištěny v různých jazycích a poslány do každé civilizované země, ať to stojí cokoliv. Co je cena peněz v porovnání s cenou duší? Každý peníz z našich prostředků by měl být posuzován tak, že náleží Pánu a ne nám a jako drahocenná, Bohem svěřená zástava, která by neměla být promrhána za neužitečné požitky, ale měla by být pečlivě použita v práci pro záchranu mužů a žen před záhubou.

Bylo mi ukázáno, že tisk je mocí k dobru nebo zlu. Tento prostředek může získat veřejné mínění a působit na ně, jako to nemůže udělat žádný jiný prostředek. Tisk, na nějž dozírají Bohem posvěcení lidé, se může skutečně stát mocí k dobru, aby přivedl lid k poznání pravdy. Pero je mocí v rukou lidí, jejichž srdce zcela hoří pro pravdu, kteří mají rozumné nadšení pro Boha a zdravý úsudek. Pero ponořené do pramene čisté pravdy může vysílat paprsky světla do temných koutů země, paprsky, které se odrážejí zpět, propůjčují novou sílu a vydávají znásobené světlo, které se rozšíří všude.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy