EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Psaní a cestování

Život a dílo Ellen Whiteové


Rejstřík - na začátek na začátek

Psaní a cestování

Brzy po návratu do Rochestru byl můj muž zaměstnán psaním knihy "Znamení času". Byl ještě slabý a málo spal. Jeho silou byl však Pán. Když byl jeho duch zmatený a trpěl, zklidnili jsme se před Bohem a volali k němu ve své bídě. Vyslýchal naše vážné modlitby a žehnal mému muži, který, osvěžen na duchu, pokračoval ve své práci. Tak jsme mnohokrát za den předstupovali ve vážné modlitbě před Pána. Ona kniha nebyla psána v jeho vlastní síle.

Na podzim roku 1853 jsme byli na konferencích v několika městech. Byla to namáhavá cesta, při které jsme ztráceli odvahu. Pravdu přijali mnozí neposvěcení v srdci i životě. Působily tu živly sváru i reptání a bylo nutno působit k očištění církve.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy