EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Projednání navrhovaných změn

Život a dílo Ellen Whiteové


Rejstřík - na začátek na začátek

Projednání navrhovaných změn

Generální konference pro rok 1891 se konala v Battle Creek od 15. do 25. března. V neděli dopoledne 15. března přednesl svou zprávu dvaceti jedna členný výbor, jmenovaný na předcházející generální konferenci, aby uvážil, zda by bylo vhodné nakladatelství spojit. Výbor se vyjádřil pochvalně o cílech, jichž se mohlo sjednocením dosáhnout, radil však členům generální konference, aby byli opatrní. Navrhli pak, aby byla generální konference zorganizována s perspektivou, že bude nakonec zřízena kontrola veškerého nakladatelského díla církve.

Generální konferenci byla předána kontrola mnohých odvětví díla, mezi nimiž stály na prvním místě zájmy nakladatelství.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy