EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Připojení k církvi metodistů

Život a dílo Ellen Whiteové


Rejstřík - na začátek na začátek

Připojení k církvi metodistů

Brzy po návratu ze stanového shromáždění jsem byla s jinými přijatá na zkoušku do církve. Mé myšlenky se velmi zabývaly otázkou křtu. Třebaže jsem byla tak mladá, přece jsem věděla, že Písmo svaté uznává jen jeden křest, a to ponořením. Některé z mých sester metodistů se marně pokoušely mne přesvědčit, že pokropení je biblický křest. Kazatel metodistů byl ochoten křtěnce ponořit, jestliže pro klid svého svědomí dávají tomuto způsobu přednost, ačkoliv poukazoval, že pokropení je u Boha stejně přijatelné.

Konečně přišla doba, kdy byl na nás tento svatý úkon vykonán. Když jsme šli dolů k moři, abychom byli pokřtěni (bylo nás 12), byl větrný den. Vlny vystupovaly vysoko a bily do pobřeží. Když jsem však na sebe vzala tento těžký kříž, byl můj pokoj jako proud vody. Když jsem vystoupila z vody, má síla téměř zmizela, neboť na mě spočinula moc Páně. Cítila jsem, že již nejsem z tohoto světa, ale že jsem vystoupila z tohoto vodního hrobu k novému životu.

Téhož dne odpoledne jsem byla přijata jako řádný člen do církve.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy