EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Práce v Massachusetts

Život a dílo Ellen Whiteové


Rejstřík - na začátek na začátek

Práce v Massachusetts

Za několik týdnů jsme na cestě do Bostonu vstoupili na parník v Portlandu. Najednou nastala prudká bouře a byli jsme ve velikém nebezpečí. Ale milostí Boží jsme opět všichni vystoupili na zem.

O naší práci v Massachusetts v únoru a v prvním týdnu v březnu psal můj muž z Gorhamu, 14. března 1847, krátce po tom, co jsme přijeli opět domů:

"Když jsme byli sedm týdnů vzdáleni od přátel, byl nám Bůh milostiv. Byl naší silou na moři i na zemi. Ellen se těšila šest týdnů výbornému zdraví, po dlouhé době šesti let. Oba se těšíme dobrému zdraví...

Od té doby, co jsme opustili Topsham, zakusili jsme několik těžkých chvil. Prožili jsme taky mnoho nádherných nebeských a občerstvujících okamžiků. Byla to jedna z nejlepších návštěv, jež jsme kdy v Massechusetts učinili. Naši bratři v New Gedfordu a Fairhavenu byli posíleni a upevněni v pravdě a moci Boží. Také bratrům na jiných místech se dostalo hojného požehnání."

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy