EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Opracování měst z mimoměstských středisek

Život a dílo Ellen Whiteové


Rejstřík - na začátek na začátek

Opracování měst z mimoměstských středisek

Ve svém proslovu před konferencí mluvila sestra Whiteová o svatosti zákona Božího a zdůraznila zcela rozhodně nutnost rychlého jednání, aby lidé byli seznámeni s významem věcí, jež přijdou na zem. Zvláště mluvila o přednostech, jež by byly získány prací ve městech, když by střediska ležela mimo město.

„Ven z měst, ven z měst!“ prohlašovala. „To je poselství, jež mi Pán dal. Přijdou zemětřesení, přijdou záplavy, nemáme se usazovat v bezbožných městech, kde se každým způsobem slouží nepříteli a kde se tak často zapomíná na Boha. Pán si přeje, abychom měli jasný duchovní zrak. Musíme rychle rozeznat nebezpečí, jež je spojeno se založením ústavů v těchto bezbožných městech. Musíme moudře plánovat, abychom varovali města a přece současně bydleli tam, kde bychom mohli chránit své děti a sami sebe před poskvrňujícími a demoralizujícími vlivy, převládajícími v těchto místech.“ (RH 5. 7. 1906)

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy