EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Návštěva u bratra Snowa v Hannibalu

Život a dílo Ellen Whiteové


Rejstřík - na začátek na začátek

Návštěva u bratra Snowa v Hannibalu

Z Volney jsme cestovali do Port Gibsonu, šedesát mi dále, kde bylo jiné shromáždění 27. a 28. srpna. "Na naší cestě", psal můj muž v dopise z 26. srpna bratru Hastingsovi, "jsme se zastavili u bratra Snowa v Hannibalu. V tom místě bydlí osm nebo deset věrných duší. Bratr Bates, Simmons a Edison se svou ženou u nich zůstali přes noc. Ráno měla Ellen vidění a zatímco byla v tomto stavu, vešli všichni bratři. Jeden z nich s námi nesouhlasil v sobotní pravdě, ale byl to pokorný a zbožný muž. Ellen ve vidění povstala, vzala velkou bibli, držela ji před Pánem a mluvila z ní. Potom ji nesla k tomuto pokornému bratrovi a vložila mu ji do rukou. Vzal ji, zatímco mu kanuly slzy na prsa. Potom si Ellen sedla vedle mne. Byla jednu a půl hodiny ve vidění a po celou dobu nedýchala. Byla to dojemná chvíle. Všichni plakali radostí. Nechali jsme bratra Batesa u nich a přišli s bratrem Edsonem na toto místo."

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy