EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Návštěva u bratra Abbey v Brockfieldu

Život a dílo Ellen Whiteové


Rejstřík - na začátek na začátek

Návštěva u bratra Abbey v Brockfieldu

Následujícího dne jsme pokračovali v cestě parníkem a jeli až do Madison Co., N. Y. Potom jsme opustili loď, najali bryčku a jeli 25 mil až do Brockfieldu, kde bydlel br. Ira Abbey. Poněvadž byl pátek odpoledne, když jsme přišli do domu, rozhodli jsme se, že jeden z nás se půjde informovat. Kdybychom byli zklamáni v naši naději na přivítání, jeli bychom zpět a zůstali přes sobotu v hotelu.

Sestra Abbeyová přišla ke dveřím a můj muž se představil jako světitel soboty. Řekla: "Těší mě, že tě vidím, pojď dál." Odpověděl: "V bryčce jsou ještě tři osoby. Myslel jsem, že bychom tě polekali, kdybychom přišli všichni společně dovnitř." "Nebojím se křesťanů", byla její odpověď. Velmi se radovala, když nás uviděla a srdečně nás uvítala do své rodiny. Když byl představen bratr Bates, řekla: "Je možné, že je to ten bratr, který napsal tu knihu o sobotě? A nyní přichází, aby nás navštívil? Nejsem hodna, abys přišel pod mou střechu. Pán vás však poslal, neboť hladovíme po pravdě."

Jedno dítě poslali na pole, aby řeklo br. Abbeyovi, že přišli čtyři světitelé soboty. Ten však nespěchal se s námi pozdravit, protože ho předtím někdo, kdo ho často navštěvoval, obelstil. Předstírali, že jsou služebníky Božími a zaseli bludy do mysli člověka, který se snažil pevně stát v pravdě. Bratr a sestra Abbeyovi již proti nim dlouho bojovali, že se báli s nimi přijít do styku. Bratr Abbey se obával, že náležíme k téže třídě. Když přišel domů, přijal nás velmi chladně a začal nám potom klást několik prostých otázek: Zda světíme sobotu a věříme v uplynulé poselství Boží. Když se přesvědčil, že jsme k němu přišli s pravdou, uvítal nás velmi radostně.

Naše shromáždění na tomto místě bylo těm několika, kteří milovali pravdu, pramenem radosti. Těšili jsme se, že nás Pán ve své prozřetelnosti vedl touto cestou. Radovali jsme se společně z přítomnosti Boží a bylo nám velkou útěchou nalézt několik takových, kteří po celou dobu rozptýlení stáli pevně a v mlze a dýmu zduchovňování a fanatismu pevně uchovali pravdu. Tato milá rodina nám pomohla na naší cestě božským způsobem.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy