EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Návštěva sboru v Michiganu

Život a dílo Ellen Whiteové


Rejstřík - na začátek na začátek

Návštěva sboru v Michiganu

Povzbuzena tímto snem jsem se rozhodla ihned doprovázet svého muže a bratra Andrewse do Gratiot, Saginaw a Tuscola Counties a důvěřovat Pánu, že mě posílí v práci. Opustili jsme tedy domov a jeli 55 mil do Alma, kde pro nás bylo připraveno shromáždění. Pracovala jsem zde jako obyčejně s udělenou volností a silou. Zdálo se, že přátelé z Gratiot Counti poslouchají se zájmem.

U jezera Tittabawa jsme našli velký dům, který naši bratři postavili teprve nedávno, zcela naplněný světiteli soboty. Zdálo se, že bratři jsou připraveni pro naše svědectví a my jsme se cítili volní. Příštího dne bylo pokřtěno patnáct duší.

Ve Vassar jsme měli shromáždění v sobotu a v neděli v unijní škole. Mluvili jsme na tomto místě a viděli dobré ovoce naši práce. V neděli odpoledne přišlo dopředu asi třicet odpadlých a dětí, kteří ještě neučinili vyznání, abychom se za ně modlili.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy