EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Navržené změny v plánech

Život a dílo Ellen Whiteové


Rejstřík - na začátek na začátek

Navržené změny v plánech

Mezi těmi, kteří byli činní ve věci náboženské svobody, se ukázaly vážné rozdíly názorů o nejlepším způsobu vedení tohoto tak rychle se rozvíjejícího díla. Časopis American Sentinel a kazatelé církve překládali více let otázku náboženské svobody jako důležitou část třetího andělského poselství. Ale kolem roku 1890 měli možnost vedoucí řečníci „National Religious Liberty Assotiation“ před mnoha posluchači přednášet zásady, za něž se přimlouvali a svůj protest proti náboženským výnosům. Pokládali za moudré použít této příležitosti a nechat vyniknout velmi jasně zásadám, a to odděleně od Písma svatého, o svatosti soboty a blízkosti Kristova příchodu. Naléhali na to, aby plán „Sentinelu“ byl změněn a prohlašovali, že když se to nestane, navrhnou, aby byl v Battle Creek vydáván jiný časopis, jehož redakční cíle budou více souhlasit s jejich způsobem předvádění pravdy.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy