EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Dojmy z mládí

Život a dílo Ellen Whiteové


Rejstřík - na začátek na začátek

Dojmy z mládí

Čtyři roky předtím jsem na cestě do školy našla papír se zprávou nějakého Angličana, který předpovídal, že země bude asi za třicet let zničena. Vzala jsem ten kus papíru domů a přečetla jsem jej rodině. Při přemýšlení o předpověděné události jsem cítila strach. Čas se zdál příliš krátký pro obrácení a zachránění světa. Onen krátký článek na kusu papíru působil na mou mysl tak mocným dojmem, že jsem několik nocí nemohla spát a stále jsem se modlila, abych přece jen byla připravena na druhý příchod Ježíše Krista.Byla jsem poučována, že před Kristovým příchodem v oblacích bude na zemi tisíciletí, ale nyní jsem slyšela překvapující poselství, že Ježíš přijde v roce 1843 - tedy v několika letech.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy