EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Australská konference v lednu roku 1893

Život a dílo Ellen Whiteové


Rejstřík - na začátek na začátek

Australská konference v lednu roku 1893

Páté zasedání australské konference se konalo v severním Fiztroy, Melbourne, od 6. do 15. ledna 1893. V průběhu těchto shromáždění promluvila sestra Whiteová sedmkrát o tématech, která se týkala praktické zbožnosti.

Jednoho dne podala přehled o vzniku a pokroku vydavatelského díla církve. Naléhavě prosila, aby bratři v Austrálii vyvinuli nejvážnější úsilí, aby se z nich stali mocní pracovníci v každém odvětví křesťanského díla.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy