EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


6. kapitola - Zklamání z let 1843 – 1844

Život a dílo Ellen Whiteové


Rejstřík - na začátek na začátek

6. kapitola - Zklamání z let 1843 – 1844

Se starostí a chvěním jsme se blížili době, v níž bylo očekáváno zjevení se našeho Spasitele. Se slavnostní vážností jsme se snažili očistit svůj život, abychom byli připraveni setkat se s Pánem při jeho příchodu. Stále se ještě konala v různých částech města shromáždění v soukromých domech s nejlepšími výsledky. Věřící byli povzbuzováni, aby působili pro své přátele a příbuzné a obrácených den za dnem přibývalo.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy