EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


53. kapitola - V hlavním městě země

Život a dílo Ellen Whiteové


Rejstřík - na začátek na začátek

53. kapitola - V hlavním městě země

Vyhoření hlavních budov dvou vedoucích ústavů adventistů s. d. v Battle Creek, Mich., vedlo k přemýšlení o tom, jestli by Božímu dílu prospělo přeložit hlavní sídlo církve a nakladatelství Review and Herald na jiné místo.

Otázka byla předložena zástupcům shromážděným na generální konferenci v roce 1903. Bratři byli žádáni, aby svobodně vyjádřili své názory. Sestra Whiteová, která se konference zúčastnila jako delegátka, vydala jasné svědectví ve prospěch přijetí plánu, který by sledoval rozšíření pravd třetího andělského poselství. Obrátila pozornost na často opakovanou radu zakládat na strategických místech vlivná střediska, moudře rozdělovat pracovní síly namísto realizace plánů vedoucích k centralizaci. Musíme pevně zastrčit kolíky, ale jen proto, aby se lana prodloužila. Ze založených středisek by měla být přítomná pravda zvěstována do celého světa. Sestra Whiteová mj. řekla:

„Chtějí ti, kteří se shromáždili v Battle Creek, slyšet hlas Boží, mluvící k nim a rozumět tomu, že se mají rozptýlit do různých míst, kde rozšíří známost pravdy a mohou prožít zkušenosti, jenž se od minulých zkušeností liší?“

Na otázku, má-li být zvoleno jiné místo, odpověděla: „Ano. Úřady generální konference a nakladatelství by měly z Battle Creek přeloženy. Nevím, na které místo, zda na atlantické pobřeží nebo do jiné země, ale chci říct: Nepoložte jediný kámen nebo cihlu v Battle Creek za účelem stavby tiskárny Review. Bůh má pro ni lepší místo.“ (Gen. conf. bulletin, 1903, p. 85)

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy