EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


46. kapitola - Práce v Británii a Skandinávii

Život a dílo Ellen Whiteové


Rejstřík - na začátek na začátek

46. kapitola - Práce v Británii a Skandinávii

Čtvrtá evropská konference byla pořádána od 27. září do 4. října roku 1886 v Great Grimsby v Anglii. Zprávy pracovníků ukazovaly, že velké těžkosti očekávají každé odvětví díla. Jednoho rána před začátkem shromáždění se shromáždila skupina pracovníků okolo kamen v sále a vypravovali některé ze svých zkušeností a zklamání. Dobré sály k pořádání shromáždění byly velmi drahé. Do laciných sálů by nepřicházeli lidé z tříd, které chtěli oslovit. Stany se ve vlhkém podnebí brzy opotřebovaly. Při pokusech pracovat dům od domu se biblickému pracovníku dveře nejlepších domů neotevřely a tam, kde se ochotně otevřely, byli lidé příliš pomalí k rozeznání důležitosti ne vždy příjemných pravd a nebyli ochotni je uposlechnout. Ptali se: Co můžeme udělat?

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy