EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


42. kapitola - Pevnost v utrpení

Život a dílo Ellen Whiteové


Rejstřík - na začátek na začátek

42. kapitola - Pevnost v utrpení

V sobotu odpoledne 20. srpna roku 1881, dva týdny po smrti mého muže, jsem se zúčastnila shromáždění sboru v Battle Creek a mluvila ke shromážděným téměř hodinu. Bratr Uriah o této pobožnosti napsal:

„Jejím námětem bylo poučení, jež si máme vzít ze zkušeností, jimiž jsme nedávno prošli. Nejistota života byla první myšlenkou, kterou nám předložila… Měli jsme si také uvědomit, jakými lidmi máme být v našem životě… Myšlenky přednášející se potom obrátily k oněm blahoslaveným napomenutím apoštolů, týkajícím se vzájemného poměru údů Kristova těla, jejich chování, slov a činů. Poukázala nám na tato slova Písma: „Buďte pokojní, buďte k sobě přátelští, pokorní, řeč vaše budiž vždy stejná, buďte pevně spjati v jednotné mysli a mínění, nemluvte proti sobě, choďte pokojně, pak bude Bůh lásky a pokoje s vámi.“ (RH 23. 8. 1881)

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy