EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


„Imprimerie Polyglotte“

Život a dílo Ellen Whiteové


Rejstřík - na začátek na začátek

„Imprimerie Polyglotte“

Basilejské nakladatelství, které se později jmenovalo „Imprimerie Polyglotte“ (tiskárna mnoha jazyků), bylo právě dokončeno. Při návštěvě bratra Buttlera na počátku roku 1884 bylo zakoupeno místo a pořízen plán stavby. Stavba byla vybudována pod dozorem bratra Whitneye, předsedy evropské misie a vybavení bylo zakoupeno a umístěno bratrem Kellogem, který byl dlouhá léta vedoucím nakladatelské společnosti Review and Herald v Battle Creek.

Nové nakladatelství byla velká, pevná stavba, rozměrů 46 x 76 stop se čtyřmi poschodími nad přízemím. Horní poschodí byla zařízena tak, že mohla být využívána jako byty, než jich bude potřeba pro rostoucí dílo. V jednom z těchto bytů bydlela sestra Whiteová většinu času, který strávila v Evropě v období dvou let.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy