EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


66. Poučení o základních principech v oblékání

Výchova dětí


Rejstřík - na začátek na začátek

66. Poučení o základních principech v oblékání

Nutná část výchovy. - Každá výchova, která neučí o správných zásadách oblékání, není úplná. Bez těchto poznatků bývá výchova zpomalována a odvracena od pravé cesty. Láska k oblékání a záliba k módě patří mezi soupeře, kteří nahánějí učitelovi hrůzu a brání mu nejvíce v jeho práci. - Ed 246

Nebyl dán přesný návod. - Nebyl mi dán žádný přesný návod jako závazná míra pro všechny v oblékání. - Letter 19, 1897

Vkus, přitažlivost, čistota. - Měli bychom doporučovat mládeži, aby si vytvořila správné názory na oblékání a aby i jejich vystupování bylo pohledné a sympatické. Měla by se naučit udržovat své oblečení čisté a upravené: Celé jejich jednání by mělo být prospěšné a pro jiné povzbudivé. - 6T 170

Oděv by měl být vhodný a slušivý. - I kdyby to měla být levná, potištěná látka za pár centů, musí být pečlivě udržována v čistotě. - 4T 642

Správně upravené a vkusné. - Ve svém oblékání by se měli křesťané vyvarovat zbytečností a předvádění se. Jejich oblečení nemá být křiklavé a vyfintěné, ale upravené, skromné, ušité podle postavy a vkusné. - MYP 349

Správný vkus nesmíme odmítat ani ignorovat. Budeme-li podle své víry žít, pak nás povede i k tomu, že budeme v oblékání normálně prostí, budeme s nadšením konat dobro, a proto nás budou považovat za zvláštní. Ale ztratíme-li smysl pro to, co je pěkně upravené a elegantní v oblékání, pak prakticky opouštíme pravdu, poněvadž pravda nikdy neznehodnocuje, ale povznáší. - MYP 353

Moje sestry, vaše oblečení prozrazuje, zda se podobáte Kristu a Jeho svaté pravdě, nebo jste podobny světu. Co platí o vás? - RH 17. 11. 1904

Dobrý vkus v barvách a vzorech. - Vkus by se měl projevit i v barvách. Uniformita je vhodná, pokud to není na závadu. Je možné o ní uvažovat podle vzhledu. Střízlivým barvám dáváme přednost. Při použití vzorovaného materiálu se vyvarujme velkých a výrazných vzorů, těch co jsou projevem ješitnosti nebo povrchní nadutosti u těch, co je vybírají. Také je špatný výstřední vkus přehánějící různobarevnost. - Health Reformer, Quoted in Healthful Living

Uvažuj o stálosti a službě. - I když je naše oblékání nenáročné a prosté, mělo by být kvalitní, ve vkusných barvách a vhodné ke službě. Mělo by být vybíráno tak, aby bylo trvanlivé, a ne abychom se v něm předváděli. Mělo by být teplé a chránit nás. V přísloví se hovoří o moudré ženě, která: „se nebojí, za čeleď svou v čas sněhu, nebo všecka čeleď obleče se v roucho dvojnásobné“ Př 31, 21. - MH 288

Nákup kvalitního zboží je ekonomický. - Je správné koupit kvalitní zboží a pečlivě upravit. To je ekonomické. Ale bohaté ozdoby nebo krajky nejsou třeba a libovat si v nich, znamená utratit peníze na sebeuspokojení, zatímco by mohly být upotřebeny na dílo Boží. - CS 301

Pamatuj na potřeby vinice Páně. - Můžeme se oblékat upraveně a vkusně. Milé sestry, při nákupu nebo šití šatů pro sebe či své děti myslete na to, kolik práce na vinici Páně čeká na dokončení. - CS 301

Světský člověk utratí spoustu peněz za oblékání. Ale Pán pověřil svůj lid, aby vyšel ze světa a oddělil se. Ti, co milují veselou společnost a nákladně se oblékají, se nehodí mezi ty, kteří se netají svojí vírou. Vždyť žijeme v posledních dnech…

V práci uskutečňujte spoření ve vašich výdajích na prostředcích za oblečení. Nezapomeňte, že to, co nosíte, používáte - stále a ovlivňujete ty, s nimiž jste v kontaktu. Nevydávejte na svoje šaty peníze, které je třeba použít na jiné důležité věci. Neutrácejte peníze Páně za nákladné oblečení pro svoje potěšení. - MS 24, 1904

Jednoduchost v oblečení osoby doporučuje jeho náboženství. - Jednoduchost v oblečení bude při vystoupení moudré ženy velkou předností. - RH 17. 11. 1904

Oblékněte se tak, jak se má oblékat křesťanka, jednoduše, prostě, vaší ozdobou buď zbožnost, jak se sluší na ženu, která se hlásí k víře s dobrým dílem. - RH 6. 12. 1881

Mnozí ve snaze držet krok s nesmyslnou módou, ztrácejí vkus pro přirozenou jednoduchost a jsou přitahovaní falešnými představy. Smiřují se se ztrátou peněz i času, opravdovou silou intelektu, povznesení duše a úplně věnují svůj čas požadavkům na oblečení podle poslední módy. - Health Reformer, April, 1872

Milá mládeži, máte sklony řídit se podle poslední módy, nosíte krajky, zlato, věci z umělých materiálů, abyste se předváděli. Z toho však nic nedoporučí vaše náboženství nebo pravdu, kterou vyznáváte. Soudní lidé budou vidět ve vašich pokusech o okrášlení zevnějšku důkaz oslabené mysli a pyšného srdce. - 3T 376

Není na místě nevhodné předvádění. - Ráda bych připomenula mládeži, která se zdobí a na své klobouky si dává pera, že pro jejich hříchy nesl Spasitel na své hlavě potupnou trnovou korunu. Věnujete-li svůj drahocenný čas ke zdobení svých šatů, vzpomeňte si, že král slávy nosil obyčejný plášť bez švů. Vy, kteří si děláte starosti s tím, jak se ozdobit, uvědomte si, že Ježíš byl často vyčerpaný od neustálé těžké práce, sebezapírání a sebeobětování, aby byl požehnáním trpícím a potřebným… Za vás se hlasitě modlil k Otci v slzách a zachránil nás od pýchy a lásky k marnosti i radovánkám, které vás sice uspokojují, ale i vzdalují od lásky Kristovy. Proč také Spasitel plakal a Jeho tvář byla smutná, plná bolesti, jakou nikdo z lidí nemůže prožít. - 3T 379. 380

Zbytečné ozdoby. - Obejděte se bez zbytečných ozdob a odložte tyto finanční prostředky na podporu díla Božího. Naučte i své děti sebezapření. - CS 301. 302

Objasnění významu. - Často mi byla kladena otázka, jestli považují za špatné nošení obyčejných plátěných límečků. Moje odpověď vždy byla: „Ne!“ Někteří pochopili v extrémním významu to, co jsem napsala o límečcích, a tvrdili, že je vůbec špatné nosit jakékoliv límečky. Bylo mi však ukázáno nošení nákladných límečků, drahých a zbytečných stužek a krajek, které nosili vyznavači Soboty a stále nosí; aby se předvedli a drželi se módy. Když jsem se zmiňovala o límečcích, nechtěla jsem, aby to bylo pochopeno jako zákaz nosit límečky a podobně u stužek, aby se nenosily žádné stužky. - 1T 135. 136

Přehnané nebo výstřední ozdoby. - Naši kazatelé a jejich ženy by měli být příkladem nenápadného a prostého oblékání. Měli by se oblékat vkusně, pohodlně, obleky z dobrého materiálu, ale měli by se vyvarovat jakékoliv výstřednosti a ozdob, i kdyby byly levné. Tyto věci hovoří o našich nedostatcích. Měli bychom vychovávat mládež k jednoduchosti v oblékání a střízlivém vkusu. Vynechejte zvláštní ozdoby, i kdyby byly za pár haléřů. - TM 180

Ne na chlubení. - Správná kultivovanost nehledá uspokojení v přitažlivosti oblékání a v předvádění se. - Christian Temperance and Bible Hygiene, p. 93

Bible nás učí skromnosti v oblékání. - „Takž také ženy, aby se oděvem slušným a stydlivostí a středmostí ozdobovaly“. 1Tm 2, 9 Tímto je zakázáno předvádět se v oblékání, nosit šaty nápadných barev a přepychově zdobné. Všechno, co sleduje upoutání pozornosti nebo vyvolání obdivu, je nepřípustné pro skromné oblékání a Božím Slovem je zakázané. - CT 302

Sebeodříkání v módním oblékání je částí našich křesťanských povinností. Součástí našeho chápání víry je skromné oblékání a zdrženlivost od všeho, včetně šperků a ozdob, kterými bychom na sebe upoutávali pozornost. Patříme mezi ty, kteří vidí v uspokojování výstředního oblékání a ve vyhledávání zábav lidskou pošetilost. - 3T 366

Nepomíjející ozdoby proti zlatu a perlám. - Existuje ozdoba, která nikdy nezanikne, bude základem štěstí všech kolem nás v tomto životě a bude jasně zářit v nesmrtelné budoucnosti. Je to ozdoba pokorného a milého ducha. Bůh nás vyzval, abychom dali své duši ten nejvzácnější oblek… Místo abychom vyhledávali vnější zlaté ozdoby, věnujme svoje vášně úsilí k dosažení moudrosti, která je cennější než ryzí zlato. - 4T 643. 644

Jak nepatrná je cena zlata, perel a nákladných obleků ve srovnání s krásou Kristovou. Přirozená krása je ve vzájemné vyváženosti a souměrnosti jednotlivostí. Ale duchovní krása je založena na harmonii nebo podobnosti naší duše k Ježíši. To učiní jejího vlastníka cennějšího než ryzí zlato z Ofiru. Milost Kristova je nesmírně cenná ozdoba. Jejího vlastníka povznáší a povyšuje, odráží paprsky slávy na druhé a přitahuje ke zdroji světla a požehnání. - RH 6, 12, 1881

Půvab skutečné krásy. - Je celkem přirozené být spíše sentimentálním než praktickým. Z tohoto pohledu je důležité, že rodiče při výchově vedou své děti k milování pravdy, k službě, k odříkání, k samostatnosti, kde správnému rozhodování, i kdyby většina se rozhodovala pro špatné…

Když si pak ještě zachovají tělesné a duševní zdraví a milou povahu, pak budou opravdu krásní a mohou nést Boží milost. Pak nebudou mít potřebu ozdobit se čímkoliv umělým, protože jejich působivost je ve vnitřní ozdobě, v pravé duševní hodnotě. Krásný charakter je hodnotou v Božím pohledu. Taková krása bude přitahovat, a ne zavádět na scestí. Takové kouzlo je jako stálá barva, nikdy nevybledne. - ST 9. 12. 1875

Čisté Ježíšovo náboženství požaduje od svých následovníků bezelstnou přirozenou krásu, vytříbenou kultivovanost, zjevnou čistotu, a ne předstíravost a faleš. - 3T 375

Naučte děti uznávat praktické oblečení. - Buďme svědomití ve vedení rodinného života. Ať se děti naučí, že se musí poslouchat. Naučte je rozeznávat, co je v oblékání praktické a co je nerozumné a dávejte jim vkusné a jednoduché šaty. A jako lidé, kteří se připravují na brzký příchod Krista, musíme dát světu příklad skromného oblečení na rozdíl od běžné módy dneška. Hovořte o těchto věcech, moudře si promyslete, co uděláte a pak to uskutečněte v rodině. Učiňte rozhodnutí, které by jako vyšší princip usměrňovalo, a ne aby to byly splněné představy a přání dětí. - MS 45, 1911

Pokud jsou naše srdce spojena se srdcem Kristovým, … pak nevezmeme na sebe nic, co by poutalo pozornost nebo vyvolávalo spor. - TM 131

Obstarejte si šaty odpovídající věku a místu působení. - Moje sestro, připoutejte k sobě děti citově. Poctivě se jim věnujte ve všem. Oblékejte je vhodně, aby je to nepokořovalo, poškozovalo by to jejich sebeúctu… Je vždy správné, abyste byla upravená, vhodně oblečená přiměřeně svému věku a místu, kde působíte. - 4T 141

Tělo by nemělo být sešněrováno. - Oblek má být lehce přiléhavý, aby nebránil krevnímu oběhu ani přirozenému dýchání z plných plic. Nohy by měly být vhodně chráněny před zimou a vlhkostí. Takto oblečeni můžeme chodit venku, za ranní rosy nebo večer, když prší nebo sněží bez obavy, že se nachladíme. - Christian Temperance and Bible Hygiene, p. 89. 90

Oblečení dítěte. - Jestliže oblečení dítěte v sobě spojuje teplo, ochranu, pohodlí, pak budou odstraněny hlavní příčiny podrážděnosti a nervozity. Maličké bude zdravější, pro matku nebude péče o dítě tak náročná a nebude jí tak zatěžovat časově.

Měli bychom se vyvarovat pevnému stažení páskem nebo vestou, protože se tím ztěžuje činnost srdce a plic. Žádnou část těla bychom neměli stahovat oblekem, aby ho stlačoval nebo omezoval ve volném pohybu. Šaty všech dětí by měly být volné a umožňovat dýchání na plnou kapacitu plic. Šaty musí být upraveny tak, aby váha byla přenesena na ramena. - MH 382

Končetiny mají být zakryty oděvem. - Věnujte zvláštní pozornost končetinám, aby byly tak zakryté jako hruď a místo nad srdcem, tam se drží nejvíce tepla. Rodiče, kteří při oblékání svých dětí jim nechávají z části nebo úplně odkryté končetiny, obětují zdraví svých děti módě. Nejsou-li tyto části tak teplé jako tělo, krevní oběh není vyrovnaný. Končetiny jsou vzdálené od životních orgánů, a pokud nejsou oblečeny, žene se krev do hlavy a působí bolesti hlavy a krvácení z nosu. Neboť tam je centrum plnosti pro hrudník, způsobuje to kašel, bušení srdce, protože došlo k překrvení. Také překrvení žaludku působí dyspepsii. =porucha trávení - poznámka

Matky napodobují módu a nechávají dětem skoro nahé končetiny, krev je zchlazena ve svém přirozeném oběhu a dovedena do vnitřních orgánů, narušuje oběh a umožnuje onemocnění. Náš Stvořitel nestvořil končetiny tak, aby snášely nepříznivé podmínky jako obličej; Pán se postaral, … aby ruce a nohy měly široké žíly, a mohly být zásobeny velkým množstvím krve a byly stejně teplé jako tělo. Měly by tedy být dokonale oblečeny, aby se zajistil správný oběh krve v končetinách.

Satan si vymyslel módu, která nechává končetiny odhalené, zchlazuje tuto životodárnou sílu v jeho pravidelném oběhu. Rodiče se sklánějí před oltářem módy a podle ní oblékají děti, takže žíly a nervy zůstávají zúženy a neodpovídají tak záměru, který chtěl Bůh. Obvykle jsou výsledkem chladné ruce a nohy. Tito rodiče, kteří sledují módu místo rozumu, budou se zodpovídat před Bohem za poškození zdraví svých dětí. Dokonce i život sám je často obětován bohyni módě. - 2T 531. 532

Rozdíl v oblékání mužů a žen. - Stále více sílí snaha, aby se ženy vzhledem svého oděvu co nejvíce podobaly mužům, ale Bůh to považuje za odporné. „Takž také i ženy aby se oděvem slušným a stydlivostí a s středmostí ozdobovaly“. - 1Tm2, 9

Bůh ustanovil, aby byl jasný rozdíl mezi oblečením muže a ženy a považoval to za velmi důležité a dal jasně formulovanou směrnici. Kdyby stejný oblek nosily obě pohlaví, docházelo by k záměnám a velkému nárůstu zločinnosti. - 1T 457-460

Oblékání do shromáždění. - Ať nikdo neuvalí hanbu na Boží stánek svým nápadným oblečením. - 5T 499

Všichni by měli být poučeni, aby se oblékali upraveně, čistě, pečlivě, nemají se dovolovat vnější ozdoby, které jsou nevhodné pro svatyni. Ani se nemá dovolit, aby se někdo chtěl předvádět svým oděvem, protože to způsobuje neúctu. Často na sebe upoutává pozornost lidí jedna nebo druhá část oděvu a tak se vnucují myšlenky, které by neměly mít místo v srdci věřících. Středem myšlení a cílem pozornosti má být Bůh; a všechno co odpoutává myšlení od sváteční církevní služby, je urážkou Boha. Jestliže se parádíme mašlemi, stužkami, volánky, krejzlíky a peřím, zlatými a stříbrnými ozdobami, pak je to druh modloslužby a je zcela nevhodný pro svatou službu Boží. - 5T 499

Někteří přijali názor, že k oddělení od světa podle požadavku Božího Slova musí zanedbávat svoje oblečení. Je i část sester, které si myslí, že plní zásady nekonformnosti ke světu tím, že nový obyčejný dámský čepec proti slunci a šaty, které nosí přes týden, mají i na Sobotu, když dojdou do shromáždění svatých na Boží bohoslužby. Také někteří muži, kteří se hlásí ke křesťanství, se oblékají podobným způsobem. Tito lidé se shromažďují v Sobotu s Božím lidem ve svých zaprášených a ušpiněných šatech, dokonce někdy i děravých šatech, které jsou neupravené.

Kdyby se skupina lidí měla sejít s vážným přítelem ve městě a záleželo by jim na tom, aby i on si jich vážil, jistě by se v jeho přítomnosti objevili v těch nejlepších šatech, které by měli. Jinak by se přítel urazil, že jsou v jeho přítomnosti neučesaní a v neupravených a špinavých šatech. A ti samí lidé si myslí, že nezáleží na tom, v jakých šatech a jak upravení se v Sobotu objeví ve shromáždění k uctění Boha. - RH 30. 1. 1900

Oblečení nemá být důvodem roztržky. - Není třeba, abychom z otázky oblečení udělali hlavní zásadu našeho náboženství. Hovořme o důležitějších věcech. Hovořme o Kristu. Pokud je obrácené srdce, pak i vše, co není v souladu s Božím Slovem, odpadne. - Ev 272

V očích Božích nemáte větší cenu pro své šaty. Skutečnou hodnotou před Bohem je vnitřní přitažlivost, udělené milosti Ducha, laskavé slovo a ohleduplnost k druhým. - CS 301

Nikdo nemá být pro druhého svědomím a důstojným příkladem. - Nepodporujte ty skupiny, u nichž oblékání je středem náboženství. Každý si má osobně prostudovat jasné učení Písma o jednoduchosti a střízlivosti v oblékání, o závazné poslušnosti tohoto učení, o tom že je třeba dát vhodný příklad světu a nově přistupujícím k víře. Bůh si přeje, aby kdokoliv byl svědomím pro druhé.

Hovořte o Ježíšově lásce a pokoře a nepodporujte bratry a sestry aby se zabývali stálým hledáním chyb v oblékání a vzhledu ostatních. Některým tato práce dělá radost. Když se už dali touto cestou, utvrzuje je to v názoru, že oni musí být šťouraly ve sboru. Snaží se zaujmout místo soudce a na některém z bratří nebo sester něco najít a zkritizovat je. Toto je jeden z účinných způsobů úzkoprsosti a trpasličího duchovního růstu. Bůh jim neurčil toto místo soudců, ať z něho sestoupí. - Historical Sketches of Seventh day Adventist Foreign Missions; p. 123.124

Srdce musí být opravdové. - Pokud jsme křesťané, pak následujme Krista, i kdyby tato cesta, po níž jdeme, křížila naše přirozené sklony. Nemá smysl vám stále říkat, že toto smíte a tamto nesmíte nosit. Zůstává-li ve vašem srdci láska k těmto marnivým a zbytečným věcem, pak je možné připodobnit vaše rozhodnutí, že přestanete nosit ozdoby, k otrhávání listů ze stromu. Sklony přirozeného srdce se znovu prosadí. A to si musíte uvědomit. - RH 10. 5. 1892

Kde další denominace ztrácejí svoji sílu. - Lidská argumentace chce obcházet nebo nebrat v úvahu jasné a přímé pokyny Slova Božího. V každé době většina tak zvaných následovníků Krista, brala tyto příkazy na lehkou váhu, protože žádaly odříkání, pokoru, skromnost, bezelstnou řeč i chování a také požadavek oblékání a ozdobování se. Výsledek byl vždy stejný rozchod, s učením evangelia vedl k přijetí způsobů, zvyků a zásad světa. Zbožnost potřebná k životu ustupuje mrtvému formalismu. Svojí přítomnost i moc Bůh odnímá od okruhu těch, kteří si zamilovali svět, a dává jí svým pokorným vyznavačům, kteří ochotně souhlasí s učením Božího Slova. A tak se dělo ve všech po sobě jdoucích generacích. Postupně vznikaly i od sebe odlišné denominace a jak se vzdávaly své dětinské důvěry, tak také ztrácely převážně svoji počáteční moc. - MYP 354

Normou je Boží Slovo. - Otázka oblékání by se měla přísně dodržovat podle Biblických zásad. Bohyně móda si získala vládu nad světem a nepozorovaně proniká i do církve. Církev by měla brát Slovo Boží jako normu a rodiče by o tom měli vážně přemýšlet. Když zjistí, že děti mají sklony ke světské módě, měli by tak jako Abraham dát ve své rodině energický příkaz. Místo připojování ke světu, spojení s Bohem. - 5T 499

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy