EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


14. Počáteční kroky v psaní a zveřejňování Velkého sporů věků

Vybraná poselství - Svazek třetí


Rejstřík - na začátek na začátek

14. Počáteční kroky v psaní a zveřejňování Velkého sporů věků

Vidění velkého sporu v r. 1858

Vidění ze 14.3.1858. - Při tomto vidění v Lovett´s Grove se opakoval z větší části námět velkého sporu, který jsem viděla deset let předtím, a bylo mi ukázáno, že ho musím popsat. Budu muset bojovat s mocnostmi temnostmi; neboť satan se bude ze všech sil snažit, aby mi překážel, ale Boží andělé mě v tomto konfliktu neopustí, musím však doufat v Boha.

- 2SG 270. (Viz. LS 162).

Satanův útok. - V pondělí jsme nastoupili cestu domů… Ve vlaku jsme dělali plány, že ihned po návratu domů napíšeme a vydáme knihu, nazvanou „Veliký spor“. Zdravotně jsme tehdy cítila celkem dobře, jako obyčejně. Po příjezdu vlaku do Jacksonu jsme šli k bratru Palmersovi. Pobyli jsme v domě jen krátce, když najednou - při rozhovoru se sestrou P., můj jazyk odmítl pronést to, co jsem si přála říct a připadal mi velký a ztuhlý. Zvláštní studený pocit mi pronikl srdcem, projel hlavou a pravou stranou těla dolů. Chvíli jsem nic nevnímala, vzbudil mě však hlas naléhavé modlitby. Pokoušela jsem se pohnout levou paží a nohou, ale ty byly naprosto nehybné. Na chvíli jsem si myslela, že můj život se končí.

- 2SG 271.

Manželé Whiteovi, kteří bydleli v Battle Creeku ve státě Michigan, mívali shromáždění s věřícími v Lovett´s Grove ve státě Ohio. Vidění, o kterým se tu mluví, měla sestra Whiteová, když se zúčastnila v neděli odpoledne 14.3.1858 pohřebního obřadu, vedeného jejím manželem.

Jak jsem psala „Drama věků“. - Několik týdnů jsem nesnesla stisk ruky, ani polití hlavy tou nejstudenější vodou. Když jsem se zvedla chodit, často jsem se zapotácela a někdy jsem upadla. V tomto stavu jsem začala psát „Velký spor“. Zpočátku jsem mohla napsat jen jednu stránku denně a pak jsem musela tři hodiny odpočívat. Ale jak se mi dařilo lépe, rostla i moje síla. Ztuhlost v hlavě mi nezatemňovala myšlení a než jsem tu práci (Duchovní dary sv. 1) dokončila, nervový otřes se docela ztratil.

- 2SG 272.

Vystavena satanově zdržující taktice. - V době konference v Battle Creeku v červnu 1858, … jsem měla vidění. Bylo mi v něm odhaleno, že při náhlém záchvatu v Jacksonu chtěl satan vzít můj život, aby překazil práci, kterou jsem se chystala psát. Boží andělé mi však byli vysláni ku pomoci, aby mě vytrhli z účinku satanova útoku. Mezi jinými věcmi jsem pochopila, že se mi dostane požehnání lepšího zdraví než před záchvatem v Jacksonu. - Tamtéž.

„Duchovní dary“, svazek 3. a 4.

Psaní dějin Starého zákona 1863-1864. - Po našem návratu z Východu (21.12.1863) jsem začala psát (Duchovní dary) 3.svazek a očekávala jsem, že malý rozsah knihy umožní, abych ji spojila se svědectvími, která pomáhají tvořit 4.svazek (Duchovní darů). Při psaní však látka nabývala objemu a já jsem viděla, že není možné dostatek všechno, co musím napsat o dějinách Starého zákona, na těch několik stran, jak jsem původně určila. Látky přibývalo a 3.svazek byl plný (304 stran).

Pak sem začala se 4.svazkem ale než jsem mohla práci připravit pro tiskárnu, zavolali mě do Monterey. Jeli jsme tam a nemohli jsme tam ukončit práci tak brzy, jak jsme čekali. Byla jsem nucena se vrátit, abych dokončil věc pro tiskárnu.

Psala jsem téměř ustavičně víc jak rok. Obyčejně jsme začínala v 7 hodin ráno a pokračovala až do sedmi večer; pak jsem nechala psaní a četla kartáčové otisky archů.

- MS 7, 1867.

Autorčin úvod uznán za pramen vidění. - Předkládám tento svůj třetí malý svazek veřejnosti a utěšuji se přesvědčením, že mě Pán učinil svým skromným nástrojem, abych několika paprsky drahocenného světla osvítila něco z minulosti. Posvátné dějiny, týkající se svatých mužů dávnověku, jsou stručné…

Jak je známo, ve vidění mi byly odhaleny velké skutečnosti víry spojené s dějinami svatých mužů dávnověku; také důležitý fakt, že Bůh nikde nepohlížel povrchně na hřích odpadlictví, mě přesvědčil, že neznalost těchto skutečností a lstivé využití této nevědomosti některými, kteří to vědí lépe, jsou velkými baštami nevíry. Nechť je Bůh oslaven, pomůže-li někomu to, co jsem těchto o těchto bodech napsala.

Když jsem začala psát, doufala jsem, že všechno pojmu do tohoto svazku, ale jsem nucena ukončit dějiny Židů, spokojit se s vylíčením případů Saule, Davida, Šalamouna a jiných, a námět zdraví probírat v jiném svazku.

- 3SG 5,6 (Předmluva E.G.W.)

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy