EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Část IV. „Kažte slovo“ - Úvod

Vybraná poselství - Svazek první


Rejstřík - na začátek na začátek

Část IV. „Kažte slovo“ - Úvod

Když vedení Generální konference v roce 1933 plánovalo velké evangelizační tažení po Severní Americe, uvědomilo si, že má-li být dosaženo pozoruhodných velkých cílů a úspěchů, kazatelé, kteří stáli v čele, musí ustoupit od věcí menšího významu, aby mohli předložit trojandělské poselství v jeho plnosti a závažnosti. Na žádost Generální konference byl vytištěn šestnáctistránkový leták pod názvem „Kažte slovo", obsahující rady E.G.White. Rozdáním mnoha tisíců výtisků se vykonalo mnoho dobrého a znovu pověřilo kazatelskou službu vážnou zodpovědností při hlásání poselství o poslední hodině soudu světu. Tyto statě, které se nenachází v jiných knihách E.G.Whiteové, jsou zde uvedeny v plném znění. Vytištěné statě netvoří vyčerpávající soubor toho, co E.G.Whiteová napsala na toto téma. Další rady je možno najít v knihách Evangelizace, Služebníci evangelia, Svědectví pro kazatele a Křesťanská služba.

Následující články letáku obsahují některé kapitoly, které se vztahují k tomuto tématu. „Nebezpečí extrémního názoru" je zpráva, která je adresována jednomu z našich kazatelů. Zpráva obsahuje poučení, jež jsou velikou pomocí, která byla dosud k disposici jen v Notebook Leaflets. Kapitola „Doba sázení" je účelná. Tato část končí radami, jež byly vybrány z knihy „Zvláštní svědectví", série 8, čís.2, jež byla napsána v době krize v letech 1903-1904, kdy církvi byly vnucovány některé panteistické názory jako nové světlo, o kterém se tvrdilo, že bude velkým požehnáním pro církev. Hlavní požehnání, které vyplynulo z této krize, bylo věrné služebnici Páně sděleno církvi v pravdivých poučeních. Je možno je najít ve Svědectví, svazek 8, a v díle „Služba zdraví"(MH). ( VYDAVATELÉ )

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy