EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Oddíl VI. ÚTĚCHA A POVZBUZENÍ

Vybraná poselství - Svazek druhý


Rejstřík - na začátek na začátek

Oddíl VI. ÚTĚCHA A POVZBUZENÍ

Úvod

Ellen G. Whiteová, posel Páně, znala význam utrpení. Naděje jejího dětství zničilo v devíti letech neštěstí, které ji stálo málem život. Byla čtyřikrát matkou, ztratila dva syny a téměř polovinu doby své veřejné činnosti byla vdovou. Poznala, co je to vleklá nemoc. Její poselství povzbuzení pro zarmoucené, kteří hleděli smrti do tváře, pro staré a truchlící pozůstalé, bylo založeno na její vlastní zkušenosti.

Tajemství Prozřetelnosti nedovede vysvětlit nikdo, ale ti, kdo důvěřovali Bohu v dobách zkoušek a utrpení, vědí, že Bůh svůj plán provádí. Sestra Whiteová to věděla a objasnila to ve svém deníku z r. 1892, v němž si stručně zaznamenávala svou reakci na desetiměsíční utrpení v cizině. Ukazuje se tu její zkoumání, že jí nebylo dopřáno uzdravení jako odpovědi na modlitby a pomazání, i její pevná důvěra v Boha v životě i ve smrti.

Osobní poselství psaná sestrou Whiteovou a podaná zde pro útěchu těm, kteří musí trpět, pomohou dát odpověď na otázky mnohé. Proč - jestliže Bůh je Bohem lásky - musí jeho lid trpět dlouhými nemocemi? Proč musí mnozí trpět v bolestech na lůžku? Tomu, kdo prochází zkušenostmi, o nichž se píše na těchto stránkách, pocítí útěchu a povzbuzení. Snažili jsme se, aby příkladů z nejrůznějších osobních situací bylo co nejvíce i za cenu určitého opakování.

- VYDAVATELÉ.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy