EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Oddíl V. ODMĚŇOVÁNÍ NAŠICH PRACOVNÍKU

Vybraná poselství - Svazek druhý


Rejstřík - na začátek na začátek

Oddíl V. ODMĚŇOVÁNÍ NAŠICH PRACOVNÍKU

Úvod

Odměna za prokázané služby je pro každého člověka předmětem stálého a praktického zájmu. Tento námět je v několika knihách s. Whiteové dobře vyložen.

Zde najdeme dodatečné rady, jak byly shrnuty ke studiu pro určité výbory jmenované Generální konferenci. Tyto výbory měly přezkoumat zásady, jichž se mělo dbát při odměňování pracovníků Adventistů sedmého dne. Výbory uznaly, že tento materiál je užitečný a navrhly, aby byl do této knihy zahrnut.

Bude jistě užitečné číst přehled těchto a jiných zásad sebraných z rozličných dokumentů a rad, které byly dány s ohledem na vztah pracovníků adventistů sedmého dne k organizacím, s nimiž jsou spojeni.

Každý, kdo by snad byl v pokušení přijmout z finančních důvodů lákavou nabídku většího příjmu v práci, která přímo není spojena s Boží věcí, najde v kapitole „Rada tomu, kdo z finančních důvodů zamýšlel opustit dílo Boží“ podnětné a ke střízlivosti vybízející myšlenky. Základním tónem těchto poselství sestry Whiteové je Kristův duch, který je duchem oběti.

- Vydavatelé

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy